DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hơn 1.200 tỷ đồng phát triển công nghệ thông tin

01-12-2015 15:50
Kinhtedothi - Chương trình mục tiêu phát triển công nghệ thông tin TP Hà Nội 2016-2020 sẽ được tiến hành qua 2 giai đoạn 2016 - 2018 và 2019-2020.
Chiều nay (1/12), HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình mục tiêu phát triển công gnhệ thông tin (CNTT) TP Hà Nội giai đoạn 2016-2020, với 84,7% đại biểu có mặt tại hội trường tán thành.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, sau thời gian thực hiện tích cực Nghị quyết về Chương trình mục tiêu "Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước TP Hà Nội giai đoạn 2012-2015", đến nay công tác triển khai ứng dụng CNTT đã có bước tiến mạnh mẽ, tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu đã được hoàn thành, một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, nền tảng cơ bản của Chính quyền điện tử đã từng bước hình thành.

Ứng dụng CNTT đã có tác động tích cực góp phần làm thay đổi phương thức điều hành, quản lý, thúc đẩy cải cách hành chính, công khai, minh bạch, thuận lợi cho tổ chức, cá nhân.

Cụ thể, TP đã xây dựng, ban hành quy hoạch phát triển CNTT đến 2020, định hướng tới 2030 và ban hành các văn bản pháp quy, kế hoạch ứng dụng CNTT để tạo hành lang pháp lý cho triển khai ứng dụng CNTT. Các thành phần cơ bản của Chính quyền điện tử Thủ đô đã được hoàn thiện như: Trung tâm dữ liệu Nhà nước, Cổng Giao tiếp điện tử TP, mạng diện rộng đã kết nối tới 100% cơ sở... Phó Chủ tịch
UBND TP Lê Hồng Sơn nói.

Bên cạnh đó, các ứng dụng dùng chung đã được triển khai, 100% sở, ban, ngành, quận, huyện, xã, phường đã cài đặt phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ. Tỷ lệ văn bản chỉ đạo của UBND TP dưới dạng điện tử đạt 100%, tỷ lệ giao ban trực tuyến giữa TP với các sở, ngành, quận, huyện đạt 80%. Không những thế, TP đã xây dựng trên 20 hệ thống thông tin và CSDL, 100% các đơn vị từ xã trở lên có trang/cổng thông tin điện tử, lực lượng nhân lực chuyên trách CNTT lên tới trên 250 người.

Từ những kết quả đó, theo đánh giá của Ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT, chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT của TP đã tăng từ vị trí thứ 10 (2012) lên vị trí thứ 3 (2014, 2015) và theo đánh giá của Bộ TT&TT, mức độ ứng dụng CNTT cũng tăng từ thứ 19 (2011) lên thứ 2 (2013, 2014).

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn, việc ứng dụng CNTT còn tồn tại một số hạn chế như chỉ triển khai theo chiều rộng, hệ thống thông tin và CSDL của một số lĩnh vực mới chỉ triển khai một phần, số dịch vụ công trực tuyến chưa nhiều, hạ tầng CNTT tại nhiều đơn vị đã lạc hậu hoặc thiếu thốn ...

Chính vì vậy, với Chương trình mục tiêu phát triển CNTT TP Hà Nội giai đoạn 2016-2020, UBND TP Hà Nội đã đề ra những mục tiêu chính như: Xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cốt lõi và chuyên ngành; Tăng tối đa mức độ ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan Nhà nước; Ứng dụng CNTT phải phục vụ người dân và DN; Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực CNTT.

Được biết, lộ trình thực hiện sẽ được tiến hành qua 2 giai đoạn 2016-2018 và 2019-2020 với kinh phí thực hiện là 1.252 tỷ đồng, trong đó 578 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư phát triển và 674 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp.
TAG: