Hà Nội: Sẽ có tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư cải tạo chung cư cũ trong quý III

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hà Nội đang khẩn trương nghiên cứu xây dựng, ban hành quy định về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. Trong đó có các tiêu chí để lựa chọn chủ đầu tư, hệ số bồi thường K và cơ chế, chính sách cụ thể thuộc thẩm quyền của TP; dự kiến hoàn thành trong quý III/2022.

Ban Chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch hành động số 02-KH/BCĐ nhằm đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, tái định cư, chỉnh trang, tái thiết đô thị, góp phần phát triển đô thị và kinh tế đô thị toàn TP trong giai đoạn tới.

Kế hoạch hành động nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, xác định tiến độ triển khai, phân công nhiệm vụ cho các sở, ngành, quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn TP Hà Nội theo quy định tại Nghị định số 69/2021/NĐ-CP;

Xây dựng quy trình, phương pháp, giải pháp và chính sách hiệu quả, đồng bộ cơ chế, chính sách, pháp luật về nhà ở, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai và pháp luật hiện hành có liên quan, làm cơ sở pháp lý, công cụ thực hiện, đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, tái định cư, chỉnh trang, tái thiết đô thị, góp phần phát triển đô thị và kinh tế đô thị toàn TP trong giai đoạn tới.

Hà Nội nghiên cứu ban hành quy hoạch về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ thuộc thẩm quyền TP trong quý III/2022..
Hà Nội nghiên cứu ban hành quy hoạch về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ thuộc thẩm quyền TP trong quý III/2022..

Cụ thể, tổ chức thực hiện các kế hoạch liên quan cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn TP, gồm: Kế hoạch tổng rà soát, khảo sát, kiểm định các nhà chung cư cũ; phấn đấu hoàn thành công tác kiểm định tất cả chung cư cũ trên địa bàn TP trước quý IV/2023;

Kế hoạch nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ; phấn đấu hoàn thành trước quý IV/2023;

Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn TP - đợt 1, tập trung di dời các hộ dân và khẩn trương xây dựng lại các chung cư cũ nguy hiểm cấp D; phấn đấu cải tạo, xây dựng lại 2-3 khu chung cư cũ trong giai đoạn 2021 - 2025.

Nghiên cứu xây dựng, ban hành quy định về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ thuộc thẩm quyền của TP, trong đó có các tiêu chí để lựa chọn chủ đầu tư, hệ số bồi thường K và các cơ chế, chính sách cụ thể thuộc thẩm quyền của TP; dự kiến hoàn thành trong quý III/2022.

Thẩm định, đánh giá công tác kiểm định chung cư cũ; thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư.

Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, kịp thời giải quyết, xử lý các nhà chung cư phải phá dỡ để xây dựng lại, nhà chung cư xuống cấp.

Theo đó, Ban Chỉ đạo giao UBND cấp huyện chủ trì xây dựng, ban hành các kế hoạch về kiểm tra, giám sát, quản lý, xử lý trật tự xây dựng tại các chung cư cũ trên địa bàn; tổ chức di dời các chủ sở hữu, sử dụng nhà chung cư thực hiện cải tạo, sửa chữa...

Tổ chức lựa chọn chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư: Ban Chỉ đạo giao UBND cấp huyện chủ trì tổ chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ năng lực của các nhà đầu tư đăng ký tham gia cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; tổ chức lấy ý kiến lựa chọn chủ đầu tư; tổ chức phê duyệt phương án bồi thường; lập danh mục các nhà chung cư, khu chung cư để tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư.

Ban Chỉ đạo giao UBND cấp huyện chủ trì thực hiện giải phóng mặt bằng, tổ chức di dời theo phương án đã được phê duyệt; tổ chức cưỡng chế với các trường hợp phải thực hiện cưỡng chế di dời;

Sở TN&MT chủ trì, cập nhật dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư vào quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn TP Hà Nội cũng đã ra Quyết định về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc và Thông báo về phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn TP Hà Nội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần