Hà Nội sẽ cung cấp thông tin cho báo chí qua email, mạng xã hội

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngoài hình thức tổ chức họp báo định kỳ, các cơ quan, đơn vị của TP có thể chủ động cung cấp thông tin cho báo chí qua email, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội…

Thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về cung cấp thông tin và trả lời báo chí, ngày 14/1, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về công tác tổ chức họp báo, cung cấp thông tin cho báo chí của UBND TP.
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
Thông tin tại cuộc họp, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Vũ Đăng Định cho biết: Văn phòng UBND TP đã xây dựng kế hoạch họp báo thông tin về kết quả công tác chỉ đạo điều hành và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của TP hằng tháng; phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tham mưu UBND TP chuẩn bị nội dung và các điều kiện để tổ chức họp báo.
Theo Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Thanh Liêm, thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước TP Hà Nội, Sở TT&TT sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của TP tổ chức tốt việc cung cấp thông tin cho báo chí, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và TP Hà Nội phản ánh ngày càng kịp thời, toàn diện, hiệu quả mọi mặt hoạt động của đời sống chính trị - xã hội Thủ đô; đồng hành cùng TP trong triển khai các nhiệm vụ chính trị, tạo đồng thuận xã hội.
Ngoài hình thức tổ chức họp báo, các cơ quan, đơn vị của TP có thể chủ động cung cấp thông tin cho báo chí qua email, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội… bảo đảm quyền được thông tin của cơ quan báo chí, bảo đảm các cơ quan báo chí hoạt động đúng pháp luật, đúng tôn chỉ, mục đích, ông Nguyễn Thanh Liêm nói.
Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng cho biết, UBND TP sẽ tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho báo chí định kỳ theo quy định, tại trụ sở Sở TT&TT. Nội dung buổi họp báo sẽ thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội hằng tháng của Hà Nội và chủ đề được báo chí, dư luận xã hội quan tâm trong tháng.
Bên cạnh việc tổ chức họp báo định kỳ, Sở TT&TT và Văn phòng UBND TP sẽ tham mưu UBND TP tổ chức họp báo đột xuất, chuyên đề nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin cho báo chí.
Phó Chủ tịch UBND TP giao Sở TT&TT chủ trì tham mưu xây dựng quy chế về việc tổ chức họp báo, cung cấp thông tin cho báo chí của UBND TP; tập huấn cho người phát ngôn các Sở, ngành, địa phương về công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; nghiên cứu các quy định để hướng dẫn phóng viên báo chí tham dự họp báo được thuận lợi.