Hà Nội sẽ kiểm tra việc sử dụng ngân sách phát triển vùng dân tộc

Trọng Tùng
Chia sẻ

Kinhtedothi - Liên quan đến việc tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô, đại diện Ban Dân tộc TP Hà Nội cho biết sẽ thành lập đoàn kiểm tra việc triển khai tại các địa phương.

Những năm qua, công tác dân tộc luôn được Hà Nội quan tâm, chú trọng. Trong bối cảnh ngân sách đầu tư công có nhiều khó khăn, nhưng TP vẫn bố trí nguồn lực lớn hàng năm, nhằm phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô.

Sau khi Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được Thủ tướng Chính phủ ban hành, Ban Dân tộc TP Hà Nội đã tham mưu UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 253/KH-UBND để tổ chức thực hiện trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2030.

Một góc huyện dân tộc miền núi Ba Vì nhìn từ trên cao.
Một góc huyện dân tộc miền núi Ba Vì nhìn từ trên cao.

Tính đến tháng 7/2022, TP Hà Nội đã bố trí 983 tỷ đồng để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Kế hoạch số 253/KH-UBND. UBND các huyện chỉ đạo nghiêm túc, kịp thời; thành lập tổ giám sát cộng đồng, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng tình ủng hộ việc triển khai thực hiện các dự án tại địa phương.

Với việc triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 253/KH-UBND đến nay đã góp phần đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô, thu hẹp dần và tiến tới không còn khoảng cách về mức sống, thu nhập của đồng bào vùng dân tộc miền núi so với vùng nông thôn ngoại thành Hà Nội.

Phó Trưởng Ban Dân tộc TP Hà Nội Nguyễn Phúc Hải cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội (tại Văn bản số 628/UBND-KH&ĐT ngày 4/3/2022), đơn vị đã có văn bản gửi UBND các huyện về việc rà soát, cập nhật Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 đối với các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội, để tổng hợp gửi Sở KH & ĐT báo cáo TP theo quy định.

Dù quá trình triển khai Kế hoạch số 253/KH-UBND cơ bản đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ, tuy nhiên theo đánh giá của Ban Dân tộc TP Hà Nội, việc triển khai thực hiện một số nội dung theo kế hoạch giai đoạn 2021 - 2030, đối với nguồn vốn sự nghiệp còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

Ông Nguyễn Phúc Hải cho biết, từ nay đến cuối năm 2022, Ban Dân tộc TP Hà Nội sẽ tham mưu UBND TP Hà Nội thành lập Đoàn kiểm tra việc triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030 tại các địa phương. Trên cơ sở đó, tổng hợp báo cáo và đề xuất với UBND TP Hà Nội bố trí kế hoạch vốn năm 2023.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần