Hà Nội sẽ rà soát chặt chẽ dự án FDI

Chia sẻ

KTĐT - Kết quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 9 tháng đầu năm của Hà Nội là khả quan. Tuy nhiên, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư NGUYỄN VĂN TỨ cho biết, Hà Nội sẽ rà soát tất cả các dự án FDI trên địa bàn một cách chặt chẽ.

Xin ông cho biết tình hình thu hút FDI của Hà Nội thời gian qua?

Sau những khó khăn của giai đoạn 2009-2010, năm nay, tình hình thu hút FDI của Hà Nội đã bắt đầu khởi sắc, khi 9 tháng đầu năm, vốn FDI đăng ký vào Hà Nội đã đạt hơn 1 tỷ USD và khả năng đạt 1,5 tỷ USD cả năm là hoàn toàn khả thi. Vốn FDI thực hiện của Hà Nội trong 9 tháng đầu năm ước đạt 611 triệu USD, trong đó vốn của đối tác nước ngoài là 430 triệu USD. Dự báo, năm 2012, khi tình hình kinh tế thế giới cải thiện hơn, cộng với việc Thủ tướng Chính phủ  vừa phê duyệt một loạt quy hoạch về xây dựng, quy hoạch ngành và Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội 2011-2020, chúng tôi đặt mục tiêu mỗi năm thu hút được tối thiểu 2 tỷ USD, trong đó vốn giải ngân đạt 1 tỷ USD.

Ông vừa nhắc đến khó khăn của giai đoạn 2009-2010. Vậy khó khăn lớn nhất trong công tác thu hút FDI trên địa bàn thời gian này là gì, thưa ông?

Việc mở rộng địa giới đã ảnh hưởng nhiều đến tình hình thu hút FDI của Hà Nội. Về nguyên tắc, Hà Nội phải hoàn thành quy hoạch từ năm 2006, trước khi chính thức hợp nhất, nhưng thực tế hợp nhất xong, Hà Nội mới xây dựng quy hoạch. Tất nhiên, điều này khó có thể thực hiện được, khi mà trong thực tế, việc hợp nhất đến phút chót vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều. Vì vậy, trong 2 năm rưỡi vừa qua, Hà Nội phát triển kinh tế và thu hút FDI thiếu một nền tảng và định hướng rõ ràng.

Là cơ quan tham mưu cho UBND Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ xây dựng kế hoạch thu hút FDI như thế nào để vừa đảm  bảo chất lượng theo chỉ thị của Thủ tướng, vừa đáp ứng định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố giai đoạn 2011-2020?

Việc quan trọng nhất là, đến cuối năm nay hoặc đầu năm 2012, Sở sẽ hoàn thiện toàn bộ chiến lược quy hoạch thu hút FDI, định hình rõ hướng đầu tư của Thành phố. Chúng tôi cũng ưu tiên trong quy hoạch xây dựng, sau đó là quy hoạch giao thông, điện, đất đai và hạ tầng kỹ thuật sao cho tất cả các lĩnh vực đầu tư đều xác định rõ được mô hình, bước đi trong tương lai.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2011-2015, Hà Nội đã chọn cải cách hành chính là khâu đột phá. Thành phố cũng phải đặc biệt quan tâm tới công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đang là rào cản khá lớn trong thu hút đầu tư. Một vấn đề nữa là cải cách hạ tầng giao thông và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực theo chuẩn của khu vực và thế giới.

Cho tới thời điểm này, việc thực hiện chủ trương rà soát các dự án FDI của Hà Nội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã được Hà Nội triển khai như thế nào?

Chúng tôi đang thực hiện rà soát tất cả các dự án FDI trên địa bàn một cách chặt chẽ. Sắp tới, chúng tôi sẽ có những đánh giá về vấn đề chuyển giá, huy động vốn của các dự án FDI trong lĩnh vực bất động sản của Hà Nội. Tính đến tháng 9/2011, toàn Thành phố đã thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của 7 dự án FDI và chuyển một dự án FDI thành dự án 100% vốn Việt Nam