Hà Nội: Siết quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng

Thùy Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản 5314/UBND-ĐT về việc triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Văn bản số 8336/VPCP-NC ngày 5/10/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết quả điều tra vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam và một số kiến nghị, đề xuất; UBND TP yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND TP; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương thực hiện một số giải pháp trọng tâm, cấp bách nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng trên địa bàn.
 TP Hà Nội yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng.
Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Luật Xây dựng, các văn bản của Trung ương, TP hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng trong việc: Xem xét, quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc phạm vi quyết định đầu tư của sở, ban, ngành, UBND cấp huyện; giải quyết các thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý Nhà nước theo lĩnh vực ngành, cấp liên quan đến các công trình xây dựng, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn TP.
Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động đầu tư, xây dựng công trình đối với các ban quản lý, các đơn vị trực thuộc nhằm kịp thời chấn chỉnh hoạt động đầu tư, xây dựng công trình theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình theo yêu cầu; phát hiện và xử lý đối với các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ nhưng thiếu ý thức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ, buông lỏng quản lý.
UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tất cả hoạt động xây dựng diễn ra trên địa bàn quản lý; kịp thời phát hiện, thực hiện các biện pháp ngăn chặn theo quy định, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, nhất là đối với các hành vi vi phạm trật tự xây dựng.
UBND TP Hà Nội giao Thanh tra TP, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ tăng cường công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, thanh tra, kiểm tra công vụ liên quan đến hoạt động đầu tư, xây dựng công trình trên địa bàn TP và việc thực thi công vụ của các đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ liên quan. Qua đó kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý về kinh tế, xử lý trách nhiệm theo quy định.