Hà Nội: Sơ kết 2,5 năm thực hiện chương trình mục tiêu ứng dụng CNTT giai đoạn 2016 – 2020

Công Thọ
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 19/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì hội nghị Sơ kết 2,5 năm thực hiện chương trình mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin TP Hà Nội giai đoạn 2016 – 2020.

 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì hội nghị Sơ kết 2,5 năm thực hiện chương trình mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin TP Hà Nội giai đoạn 2016 – 2020.
Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo Sơ kết 2,5 năm thực hiện chương trình mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước TP Hà Nội giai đoạn 2016 – 2020.
Ngay sau đó, các đại biểu thảo luận về tình hình triển khai chương trình từ năm 2016 đến tháng 9/2018. Trong đó, trọng tâm là những kết quả thực hiện và nhiệm vụ chủ yếu của chương trình. Đồng thời, các đại biểu tập trung đánh giá tồn tại, nguyên nhân và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018, giai đoạn 2019 – 2020.