Hà Nội tạm ứng 475 tỷ đổng bình ổn giá

Chia sẻ

KTĐT - 9 nhóm hàng bao gồm gạo tẻ, thịt lợn, thịt gà, vịt... sẽ được bình ổn từ tháng đến hết tháng 4 năm 2012. Riêng giấy vở học sinh, thời gian bình ổn từ tháng 6 đến hết tháng 10 năm nay.

KTĐT - 9 nhóm hàng bao gồm gạo tẻ, thịt lợn, thịt gà, vịt... sẽ được bình ổn từ tháng đến hết tháng 4 năm 2012. Riêng giấy vở học sinh, thời gian bình ổn từ tháng 6 đến hết tháng 10 năm nay.

UBND TP vừa phê duyệt phương án bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Theo đó, 10 nhóm mặt hàng cần tập trung bình ổn thị trường bao gồm: gạo tẻ; thịt lợn; thịt gà, vịt; trứng gà, vịt; thực phẩm chế biến từ thịt gia súc, gia cầm, cá; thủy hải sản tươi, đông lạnh; dầu ăn; đường RE; rau củ tươi; giấy vở học sinh.

Thành phố sẽ tạm ứng 475 tỷ đồng cho các doanh nghiệp để dự trữ và bán hàng bình ổn giá năm nay. Các mặt hàng sẽ được bình ổn từ tháng 5 đến hết tháng 4 năm 2012. Riêng giấy vở học sinh, thời gian bình ổn từ tháng 6 đến hết tháng 10. Hà Nội cũng yêu cầu các doanh nghiệp đảm bảo tổng lượng hàng dự trữ đáp ứng được khoảng 20% so với tổng mức tiêu thụ của thành phố.

Đối tượng tham gia bình ổn giá bao gồm doanh nghiệp phân phối bán lẻ, sản xuất; các đơn vị cung ứng hàng hóa hoặc vừa cung ứng, vừa có hệ thống phân phối bán lẻ.