Hà Nội tăng cường hợp tác trong quy hoạch, phát triển đô thị

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thành ủy Hà Nội vừa có Thông báo số 06-TB/TU ngày 28/10/2020 về “Kết luận của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam và Hội Quy hoạch phát triển đô thị thành phố Hà Nội” diễn ra ngày 24/10/2020.

 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam và Hội Quy hoạch phát triển đô thị thành phố Hà Nội diễn ra ngày 24/10/2020. 
Theo nội dung Thông báo số 06-TB/TU, sau khi nghe Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam báo cáo và ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy kết luận: Công tác quy hoạch và phát triển đô thị có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội cũng như xây dựng và phát triển Thủ đô, không chỉ trước mắt, mà còn có tính chiến lược, lâu dài. Do đó, lãnh đạo thành phố luôn hết sức quan tâm chỉ đạo công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và đã tạo ra những chuyển biến trong thời gian qua.
Để đạt được những kết quả đó, thành phố đã nhận được sự đóng góp tích cực của Trung ương Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam và Hội Quy hoạch phát triển đô thị thành phố Hà Nội. Mặc dù vậy, công tác quy hoạch đô thị của thành phố hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế.
Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội đã xác định một trong năm định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm là “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch” và một trong ba khâu đột phá là “Khai thác, phát huy tối đa tài nguyên chất xám, nguồn lực trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ trên địa bàn thành phố”.
Vì vậy, để thực hiện các định hướng lớn, khâu đột phá và những nhiệm vụ quan trọng về quy hoạch đô thị trong thời gian tới, cần có sự phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả hơn nữa giữa các cơ quan thành phố và Trung ương Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam và Hội Quy hoạch phát triển đô thị thành phố Hà Nội.
Căn cứ vào tình hình thực tiễn và các yêu cầu đặt ra, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố và các cơ quan liên quan nghiên cứu cơ chế phối hợp bằng chương trình hợp tác giữa UBND thành phố và Trung ương Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, Hội Quy hoạch phát triển đô thị thành phố Hà Nội nhằm tăng cường công tác nghiên cứu, trao đổi, tranh thủ sự tham vấn chuyên môn của đội ngũ các nhà khoa học, kiến trúc sư, thành viên Hội; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch của thành phố trong quá trình xây dựng và phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.