Hà Nội tăng cường tuyên truyền đến người dân về phòng chống dịch

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 717-TB/TU, truyền đạt kết luận của Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tại Hội nghị giao ban với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội TP quý I/2022 diễn ra ngày 31/3.

Theo nội dung Thông báo số 717-TB/TU, trên cơ sở kết quả hoạt động trong quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, mục tiêu trọng tâm hàng đầu của thành phố là tiếp tục thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Do đó, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.

Quang cảnh Hội nghị giao ban
Quang cảnh Hội nghị giao ban

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tích cực tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh để góp phần duy trì, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Phối hợp với các cấp, các ngành thành phố tham gia bảo vệ, bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, phát triển y tế, giáo dục, quản lý và phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, tích cực tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố cần đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện phong trào “Dân vận khéo”; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn thành phố.

Thực hiện các quy định của Trung ương, thành phố về công tác quy hoạch cán bộ; tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo quy định. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên và Nhân dân thông qua việc xây dựng và triển khai các đề án, chương trình công tác với mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình cụ thể, phân công rõ trách nhiệm thực hiện…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần