Hà Nội tăng cường xây dựng, nâng cao chất lượng đảng viên

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 30/3, Ban Tổ chức Thành uỷ tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ TP Hà Nội – thực trạng, nhiệm vụ và giải pháp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”.

Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong; Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Vũ Đức Bảo chủ trì Hội thảo.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.

Tạo chuyển biến tích cực trong đội ngũ đảng viên

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Triệu Thị Ngọc cho biết, với vị trí, vai trò là Thủ đô, trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, trong nhiều nhiệm kỳ qua, Đảng bộ TP luôn quán triệt sâu sắc các quan điểm của T.Ư để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên.

Dưới sự lãnh đạo của Thành uỷ, các cấp uỷ đảng trực thuộc đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Số lượng, chất lượng đảng viên được nâng lên rõ rệt, nhất trình độ chuyên môn, lý luận chính trị.

Tuy nhiên, công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở một số tổ chức Đảng chưa đáp ứng yêu cầu. Một bộ phận đảng viên chưa thực sự gương mẫu; công tác quản lý đảng viên tại một số tổ chức Đảng chưa được quan tâm đúng mức. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, thực hiện Nghị quyết Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, Chương trình số 01- CTr/TU của Thành uỷ, Ban Tổ chức Thành ủy chủ động đề xuất và được Thường trực Thành uỷ đồng ý cho triển khai Đề tài khoa học “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ TP Hà Nội – thực trạng, nhiệm vụ và giải pháp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”. Hội thảo nhằm lấy ý kiến vào các nội dung, báo cáo tổng kết đề tài.

GS.TS Phùng Hữu Phú nêu ý kiến tại hội thảo.
GS.TS Phùng Hữu Phú nêu ý kiến tại hội thảo.

Theo đó, Đề tài gồm: Chương 1, một số vấn đề lý luận, thực tiễn, căn cứ chính trị, pháp lý về công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ TP Hà Nội; Chương 2, đánh giá thực trạng  công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ Đại hội XVI; Chương 3, dự báo tình hình, đề xuất quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ TP Hà Nội đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận trực tiếp về các nội dung Đề tài nghiên cứu. Các đại biểu đều đánh giá cao dự thảo báo cáo tổng kết, kết quả nghiên cứu và đặc biệt là hiệu quả ứng dụng của Đề tài. Đáng chú ý, GS.TS Phùng Hữu Phú cho rằng, đề tài nghiên cứu này đề cập vấn đề vừa cơ bản, cấp thiết, vừa đúng với yêu cầu thực tiễn và phù hợp chủ trương, đường lối của Đảng. Báo cáo kết quả đề tài có kết cấu chặt chẽ, nội dung thiết thực; trong đó bàn luận tập trung vào 3 vấn đề có tính mấu chốt, chú trọng tính ứng dụng, áp dụng ngay bằng các sản phẩm cụ thể là 3 dự thảo văn bản tham mưu cho Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo. “Đề tài nghiên cứu khoa học công phu, thiết thực, có giá trị ứng dụng như thế này rất tốt. Mong rằng sắp tới Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai theo hướng nghiên cứu này” - GS.TS Phùng Hữu Phú nói.

Tập trung 3 vấn đề trọng tâm trong nghiên cứu

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, truyền thống của Đảng bộ TP Hà Nội là trước những vấn đề cấp thiết, cấp bách đều triển khai nghiên cứu khoa học, để đáp ứng yêu cầu cả về lý luận và thực tiễn, bảo đảm tính hiệu quả của công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đề tài nghiên cứu của Ban Tổ chức Thành ủy đề cập vấn đề không mới nhưng rất hệ trọng, gắn chặt với yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng. Theo Phó Bí thư Thành ủy, đây là vấn đề được đặt ra không chỉ ở Đảng bộ Hà Nội mà còn đối với các tổ chức Đảng trên cả nước và đã được đề cập trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP.

Phó Bí thư Thành ủy cũng ghi nhận, đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài cũng như những đề xuất, kiến nghị của Ban Chủ nhiệm, nhất là 3 dự thảo văn bản của Thành ủy.

Quang cảnh hội thảo
Quang cảnh hội thảo

Lưu ý thêm một số nội dung cần hoàn thiện, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho rằng, phải đặt vấn đề công tác đảng viên trong tổng thể công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát. Phải làm rõ tính liên kết của 3 vấn đề trọng tâm mà đề tài nghiên cứu đề cập. Đồng thời, xác định cụ thể tiêu chuẩn, tiêu chí riêng của Đảng bộ Thủ đô về kết nạp đảng viên mới, công tác tạo nguồn, quản lý đảng viên phải gắn với phần mềm, dữ liệu quản lý dân cư góp phần cải cách hành chính trong Đảng.

Phó Bí thư Thành ủy cũng chỉ đạo, Ban Chủ nhiệm đề tài theo dõi để cập nhật thông tin về các chỉ đạo của T.Ư liên quan. Trong đó, dự kiến có nghị quyết về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên tại Hội nghị T.Ư 5 (khóa XIII) sắp tới để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất cũng như bảo đảm việc tham mưu với Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành các văn bản phù hợp.

“Kết quả nghiên cứu của đề tài hàm chứa những nội dung rất căn cơ về công tác xây dựng Đảng, nên đề nghị các quận, huyện, thị ủy, các đảng ủy trực thuộc Thành ủy không chờ đến lúc đề tài được nghiệm thu hay Thành ủy ban hành văn bản, cần chủ động tham khảo các nội dung trọng tâm, trọng điểm được nêu trong báo cáo kết quả đề tài để vận dụng triển khai, tổ chức thực hiện. Điều này nhằm góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng” - Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.