Hà Nội: Tăng trách nhiệm tham gia thẩm định đầu tư dự án không dùng vốn ngoài ngân sách

Như Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 26/9, thừa lệnh Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Vũ Đăng Định ký ban hành Công văn số 4205/UBND-KH&ĐT về việc tăng cường trách nhiệm tham gia thẩm định thực hiện thủ tục Quyết định chủ trương, Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án không sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn.

Theo Công văn, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/03/2016 về việc Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc TP Hà Nội.
 Một góc TP Hà Nội từ trên cao. Ảnh: Phạm Hùng
Trong thời gian vừa qua, công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn còn xảy ra một số vấn đề tồn tại về thủ tục đầu tư, thời gian xử lý hồ sơ; một số đơn vị chưa thực hiện đầy đủ chức năng quản lý nhà nước, trách nhiệm của đơn vị khi tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ thực hiện thủ tục Quyết định chủ trương, Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án không sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn TP Hà Nội.
Để khắc phục những tồn tại nêu trên và tăng cường trách nhiệm của các đơn vị khi tham gia ý kiến thấm định, Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo băn bản tham gia thẩm định phải đảm bảo trả lời đầy đủ, rõ, đúng chức năng, nhiệm vụ và nội dung yêu cầu của cơ quan lấy ý kiến, đề xuất cụ thể phương án xử lý theo đúng chức năng, nhiệm vụ và các quy định của pháp luật. Thời gian tham gia thẩm định phải đảm bảo đúng thời hạn quy định.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Giám đốc Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã trực tiếp ký văn bản tham gia thẩm định khi thực hiện thủ tục Quyết định chủ trương, Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án không sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn TP Hà Nội.
Đối với những văn bản ký không đúng thẩm quyền, nội dung và chỉ đạo của UBND TP, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi trả lại và coi như đơn vị thẩm định chưa tham gia ý kiến; Giám đốc Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước UBND TP và pháp luật về những nội dung thuộc trách nhiệm quản lý nhà của mình.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần