Hà Nội: Tập trung củng cố, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ

Kinhtedothi - Chiều 10/5, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn, Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội và Ban Thường vụ các quận, huyện, thị xã, Đảng uỷ trực thuộc Thành uỷ, giai đoạn 2022 – 2025.

Tham dự lễ ký kết có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết.
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết.

Theo nội dung các ký kết, Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ TP Hà Nội và Ban Thường vụ các quận, huyện, thị xã, Đảng uỷ trực thuộc Thành uỷ sẽ phối hợp trong công tác tổ chức, cán bộ; công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, phát triển đảng viên, thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp; công tác quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; công tác tổ chức các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương; công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng; nâng cao phúc lợi đối với đoàn viên, người lao động…

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải đánh giá, trong những năm qua, LĐLĐ TP Hà Nội ngày càng khẳng định vị trí quan trọng trong hệ thống tổ chức công đoàn. Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn LĐLĐ TP Hà Nội và Ban Thường vụ quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội được ký kết là giải pháp cơ bản trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn trong tình hình mới”. Quy chế phối hợp đã khá bao quát các vấn đề cốt yếu, cho phép hình thành một mặt trận sâu rộng, chủ động trợ lực cho tổ chức công đoàn trong tình hình mới.

Để thực hiện tốt các nội dung đã ký kết, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu, phải đảm bảo giữ vững quyền đại diện cho người lao động ở công đoàn cơ sở. Đồng thời, cần lãnh đạo hoạt động công đoàn tập trung, xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, hợp pháp, chính đáng của người lao động, tập thể người lao động đặt trong các mối quan hệ xã hội về quan hệ lao động và chủ trương của TP về nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Nâng cao chất lượng đoàn viên cần được xem là mục tiêu mang tính chiến lược.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến chứng kiến lễ ký kết giữa các đơn vị.
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến chứng kiến lễ ký kết giữa các đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao chương trình phối hợp công tác giữa LĐLĐ TP và các đơn vị. Đây là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” và Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 28/7/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, căn cứ các quy chế phối hợp đã được ký kết, LĐLĐ TP và các đơn vị cần tập trung củng cố, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nhất là công đoàn cấp trên cơ sở (LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Khu công nghiệp và chế xuất, Công đoàn viên chức Thành phố); tiếp tục quan tâm, nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị: LĐLĐ TP phối hợp với các đơn vị trong xây dựng phương pháp tập hợp, đoàn kết người lao động trong việc phát triển tổ chức công đoàn, đoàn viên, góp phần thực hiện Nghị quyết 09 của Ban Thường vụ Thành ủy. Đặc biệt, cần quan tâm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong các doanh nghiệp; phối hợp chỉ đạo, tập trung xây dựng thỏa ước lao động tập thể; phát huy vai trò của công đoàn trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, quản lý về kinh tế - xã hội trên địa bàn; tham gia xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028...