Hà Nội: Tập trung tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

D. Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 368/TB-VP (ngày 24/6) về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) thành phố Hà Nội năm 2021, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo lần 2, diễn ra ngày 24/6/2021.

 Ảnh minh họa
Theo đó, các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, các thành viên Ban Chỉ đạo nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 16/4/2021 về tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyến sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021; chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1318/BGDĐT-QLCL ngày 5/4/2021 về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và Công văn số 2515/BGDĐT-QLCL ngày 17/6/2021 về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19; ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 13/CT-UBND ngày 12/5/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021 trên địa bàn thành phố và các văn bản chỉ đạo liên quan khác.

Các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục rà soát, kiểm tra, hoàn thiện kế hoạch của đơn vị theo phân công của Ban Chỉ đạo thành phố tại Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 01/6/2021; tổ chức rút kinh nghiệm từ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022 để phát huy kết quả đạt được, khắc phục tồn tại hạn chế, áp dụng bài học kinh nghiệm một cách linh hoạt, đúng quy định nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thông tin của kỳ thi theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; những thông tin trước, trong và sau kỳ thi, thông tin về phòng chống dịch Covid-19 trong kỳ thi, để người dân, cha mẹ học sinh, các thí sinh, cán bộ, giáo viên coi thi nắm được thông tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, các thành viên Ban Chỉ đạo khẩn trương tổ chức tập huấn, quán triệt các khâu tổ chức kỳ thi bảo đảm đúng quy chế, quy định. Thủ trưởng các đơn vị cần rà soát kỹ, bảo đảm các cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác làm thi là những người có tinh thần trách nhiệm cao, nắm vững nghiệp vụ làm thi, nắm chắc quy chế thi, về năng lực tổ chức thực hiện công tác thi.

Thông báo giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, Ban Chỉ đạo thi các quận, huyện, thị xã, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm thực hiện các công việc trên tinh thần rõ người, rõ việc, rõ chức năng để công tác tổ chức kỳ thi an toàn và thành công.