Hà Nội thành lập 15 đoàn công tác để chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thành uỷ Hà Nội vừa ban hành Quyết Định số 806-QĐ/TU về việc thành lập các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp của TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo nội dung Quyết Định số 806-QĐ/TU, Thành uỷ Hà Nội sẽ thành lập 15 Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp của TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể, Đoàn công tác số 1 do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh - Phó trưởng Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử, Phó Chủ tịch ủy ban bầu cử TP Hà Nội làm Trưởng Đoàn. 
 
Đoàn công tác số 2 do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến - Phó trưởng Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử, Phó Chủ tịch ủy ban bầu cử TP làm Trưởng Đoàn. Đoàn công tác số 3 do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó trưởng Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử, Chủ tịch ủy ban bầu cử TP Hà Nội làm Trưởng Đoàn. Đoàn công tác số 4 do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong - Phó trưởng Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử làm Trưởng Đoàn. 
Đoàn công tác số 5 do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo - Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử, ủy viên ủy ban bầu cử TP làm Trưởng Đoàn. Đoàn công tác số 6 do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết -  Ủy viên Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử, ủy viên ủy ban bầu cử TP Trưởng Đoàn. Đoàn công tác số 7 do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức - Ủy viên Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử, ủy viên ủy ban bầu cử TP làm Trưởng Đoàn.
Đoàn công tác số 8 do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử, Phó Chủ tịch ủy ban bầu cử TP làm Trưởng Đoàn. Đoàn công tác số 9 do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản - Ủy viên Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử, ủy viên ủy ban bầu cử TP làm Trưởng Đoàn. Đoàn công tác số 10 do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai - Ủy viên Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử, ủy viên ủy ban bầu cử TP Trưởng Đoàn.
Đoàn công tác số 11 do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn - Ủy viên Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử, Phó Chủ tịch ủy ban bầu cử TP làm Trưởng Đoàn. Đoàn công tác số 12 do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà - Ủy viên Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử, Phó Chủ tịch Thường trực ủy ban bầu cử TP làm Trưởng Đoàn. Đoàn công tác số 13 do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông - Ủy viên Ban Chỉ đạo cuộc bâu cử, Phó Chủ tịch ủy ban bầu cử TP Trưởng Đoàn.
Đoàn công tác số 14 do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Nguyễn Quốc Duyệt - Ủy viên Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử, ủy viên ủy ban bầu cử TP Trưởng Đoàn. Đoàn công tác số 15 do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử, ủy viên ủy ban bầu cử TP Trưởng Đoàn.
Đoàn công tác có nhiệm vụ chỉ đạo việc chuẩn bị và triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp của TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP đảm bảo đúng yêu cầu, nội dung theo tinh thần của Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 35-CT/TU, ngày 10/9/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy và các văn bản của T.Ư, TP về công tác bầu cử.
Đôn đốc, kiểm tra các quận, huyện, thị xã (kể cả các xã, phường, thị trấn khi cần thiết; nhất là những nơi có khó khăn, phức tạp) trong công tác chuẩn bị, tổ chức các Hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử, công tác tổ chức bầu cử theo đúng các quy định, trình tự của pháp luật về bầu cử, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật và tiến độ, yêu cầu theo Kế hoạch của Hội đồng bầu cử Quốc gia và Uỷ ban bầu cử TP.
Phối hợp với Ban Chỉ đạo bầu cử, ủy ban bầu cử TP và các cơ quan liên quan hướng dẫn ủy ban bầu cử các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP làm tốt công tác nhân sự; công tác thông tin, tuyên truyền; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội phục vụ cuộc bầu cử. Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, chủ động phát hiện, kịp thời đề xuất với Ban Thường vụ Thành ủy để chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tiến độ, kết quả chỉ đạo công tác bầu cử với Ban Thường vụ Thành ủy (qua Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP tổng hợp, phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy trình Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy).