Hà Nội: Thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại Khách sạn New Era

D. Tiêu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 25/9, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4346/QĐ-UBND về việc thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại Khách sạn New Era phục vụ công tác cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Ủy quyền Chủ tịch UBND quận Long Biên thực hiện một số việc của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội.

Theo đó, thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung cho người nhập cảnh tại Khách sạn New Era (số 17 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội) phục vụ công tác cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Thành phố ủy quyền Chủ tịch UBND quận Long Biên quyết định cho phép Khách sạn New Era được thực hiện cách ly y tế tập trung để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả; Ban hành Quyết định thành lập Ban điều hành cơ sở cách ly y tế tập trung theo hướng dẫn của Bộ Y tế; Quyết định phê duyệt danh sách người được cách ly y tế tập trung và danh sách người kết thúc thời gian cách ly y tế tập trung tại Khách sạn New Era. Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Y tế cấp Giấy xác nhận hoàn thành cách ly y tế tập trung cho người được cách ly. Sau khi kết thúc nhiệm vụ, ban hành quyết định kết thúc nhiệm vụ cho khách sạn
Chủ tịch UBND quận Long Biên chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội về thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền theo quy định tại Điều 2 Quyết định này; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội những vấn đề phát sinh để xin ý kiến chỉ đạo. Thời hạn ủy quyền kể từ ngày ký Quyết định cho đến khi kết thúc dịch.
UBND TP giao Sở Y tế, Sở Du lịch có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn UBND quận Long Biên triển khai thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, quy định của Pháp luật và Thành phố.