Hà Nội thành lập đội cơ động xử lý việc vận chuyển, tiêu thụ gà lậu

Chia sẻ

KTĐT - Hà Nội sẽ thành lập một đội cơ động liên ngành với ba tổ công tác do lực lượng Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với Cảnh sát Môi trường, phòng An ninh Kinh tế, phòng Cảnh sát Kinh tế, phòng Cảnh sát Giao thông, Thanh tra Giao thông Vận tải, Thú y, Y tế có trách nhiệm tuần tra, kiểm tra lưu động, kiểm soát việc vận chuyển, kinh doanh gia cầm và sản phẩm gia cầm trên toàn

Đội cơ động liên ngành thành phố triệt để đấu tranh với các đầu nậu, đường dây có tổ chức vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc. Áp dụng các biện pháp xử lý nghiêm khi phát hiện vi phạm. Tiến hành xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý. Trong quá trình xử lý vi phạm, cần tạm giữ phương tiện vận chuyển trong thời gian dài, nếu tái phạm tùy theo mức độ vi phạm có thể tịch thu phương tiện.

Tăng cường điều tra, nắm bắt tình hình, lập danh sách các đối tượng đầu nậu, đường dây chuyên nghiệp, thống kê phương tiện thường xuyên vận chuyển, nhất là phương tiện đã bị phát hiện, bắt giữ và xử lý vi phạm về kinh doanh, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc. Thường xuyên thông tin với các lực lượng chức năng trên địa bàn lân cận Hà Nội để đấu tranh có hiệu quả đối với các đối tượng vận chuyển gia cầm không rõ nguồn gốc đưa vào chợ Hà Vỹ, chợ đầu mối và các chợ khác trên địa bàn thành phố..,