Hà Nội thanh tra việc sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh

Tâm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng ký ban hành Quyết định số 2053/QĐ-UBND về thanh tra việc quản lý và sử dụng đối với đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh theo Kế hoạch thanh tra số 3001/KH-TTCP ngày 14/11/2016 của Thanh tra Chính phủ

Thanh tra việc quản lý và sử dụng đối với đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh theo Kế hoạch thanh tra số 3001/KH-TTCP ngày 14/11/2016 của Thanh tra Chính phủ.
 Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet
Thành lập Đoàn thanh tra Liên ngành TP Hà Nội gồm: Ông Bùi Văn Định, Phó Chánh Thanh tra TP là Trưởng đoàn; Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Trưởng phòng Thanh tra 3- Thanh tra TP là Phó Trưởng đoàn; Ông Nguyễn Ngọc Trường, Phó Trưởng phòng Thanh tra 3- Thanh tra TP là Phó Trưởng đoàn; Bà Nguyễn Thị Thanh Trà, Thanh tra viên chính phòng Thanh tra 3- Thanh tra TP là Thành viên; Ông Trần Trọng Nghĩa, Thanh tra viên phòng Thanh tra 3- Thanh tra TP là Thành viên; Ông Lưu Hùng Cường, Chuyên viên Chi cục Quản lý đất đai- Sở Tài nguyên và Môi trường là Thành viên; Ông Đặng Anh Linh, Thanh tra viên- Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Thành viên.

Đoàn Thanh tra có nhiệm vụ thanh tra, kết luận việc quản lý và sử dụng đối với đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh theo Kế hoạch thanh tra số 3001/KH-TTCP ngày 14/11/2016 của Thanh tra Chính phủ để chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý đối với đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn TP theo đúng quy định của pháp luật.

Thời hạn thanh tra là 70 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định đến đối tượng thanh tra (không tính ngày nghỉ, ngày lễ).

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều 53, Điều 54 Luật Thanh tra năm 2010; Đối tượng thanh tra có quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều 57, Điều 58 Luật Thanh tra năm 2010.

Đồng thời, UBND TP Hà Nội giao Trưởng Đoàn Thanh tra ban hành Kế hoạch thanh tra; có trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Đoàn thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra năm 2010; các thành viên Đoàn thanh tra chấp hành sự phân công của của Trưởng Đoàn thanh tra, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được UBND TP giao. Kinh phí phục vụ Đoàn thanh tra được trích từ kinh phí chi thường xuyên do ngân sách TP cấp cho các Sở, ngành năm 2017.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần