Hà Nội thêm 176 thủ tục hành chính được triển khai dịch vụ công trực tuyến

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Trong quý III/2019, TP Hà Nội đã tăng 176 thủ tục hành chính được triển khai dịch vụ công trực tuyến. Tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đạt 99,1%.

Báo cáo Chính phủ kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính từ ngày 16/6/2019 đến 15/9/2019, trong quý III/2019, UBND TP Hà Nội đã ban hành 09 Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc các lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa và Thể thao; Khoa học công nghệ, Lao động- Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Tư pháp, Xây dựng, Y tế; công bố danh mục 549 TTHC và bãi bỏ 534 TTHC. 100% các quyết định công bố TTHC sau khi ban hành đã được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia TTHC, tại nơi tiếp nhận và giải quyết TTHC và các hình thức khác theo quy định.
 Ảnh minh họa. 
Chủ tịch UBND Thành phố đã ban hành 13 Quyết định phê duyệt 694 quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Lao động thương binh và xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Giao thông vận tải. Tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính: 2.996.619 hồ sơ, đã giải quyết 2.955.273 hồ sơ, tỷ lệ 99,1%; đang giải quyết: 34.719 hồ sơ.
Thành phố đã tiếp nhận 30 phản ánh kiến nghị về quy định hành chính, đã xử lý 21 phản ánh kiến nghị, đang xử lý 09 phản ánh kiến nghị (trong hạn). Đoàn kiểm tra của UBND Thành phố từ ngày 21/5/2019 đến ngày 26/6/2019 đã tiến hành kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC đối với 02 Sở, ngành; 10 đơn vị cấp huyện, 20 đơn vị cấp xã. Tiếp tục thực hiện việc rà soát, đơn giản hóa TTHC đối với 05 nhóm TTHC, bao gồm TTHC lĩnh vực du lịch, ngoại vụ, văn hóa và thể thao, nội vụ, giáo dục và đào tạo (cấp huyện, xã). Sở Du lịch và Sở Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành rà soát (đề xuất đơn giản 126 TTHC thuộc lĩnh vực du lịch, giáo dục). Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC được tăng cường; số lượng thủ tục hành chính được triển khai dịch vụ công trực tuyến trong Quý III đạt tỷ lệ cao (tăng 176 thủ tục triển khai dịch vụ công), các giao dịch được thực hiện bảo đảm thực chất, hiệu quả.