Hà Nội: Thống nhất các vấn đề chính sách cần đưa vào xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)

Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 15/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) chủ trì họp thống nhất các nội dung định hướng đề xuất chính sách xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) gắn với việc đề xuất xây dựng Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Thủ đô giai đoạn 2021-2030, định hướng đến 2045 và định hướng điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự họp còn có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn - Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi); các Phó Chủ tịch UBND TP: Nguyễn Mạnh Quyền, Hà Minh Hải; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện và các chuyên gia, nhà khoa học.
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì cuộc họp. 
Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tóm tắt việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TƯ ngày 6/1/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011-2020 và các quan điểm, định hướng mục tiêu, giải pháp lớn đề xuất Bộ Chính trị (khóa XIII) ban hành trong Nghị quyết mới về phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Thủ đô giai đoạn 2021-2030, định hướng đến 2045.
Đại diện lãnh đạo Sở Quy hoạch Kiến trúc đã báo cáo tóm tắt việc rà soát, đánh giá Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô theo Quyết định số 1259/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và định hướng điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 Toàn cảnh cuộc họp. 
Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp báo cáo tóm tắt Dự kiến đề xuất các vấn đề chính sách cần đưa vào xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) theo phương hướng, nhiệm vụ về xây dựng, phát triển và bảo vệ Thủ đô giai đoạn 2021-2030, định hướng đến 2045 và định hướng điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Trong khuôn khổ cuộc họp, các đại biểu, chuyên gia đã thảo luận thống nhất định hướng các vấn đề chính sách cần đưa vào xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với phương hướng, nhiệm vụ về xây dựng, phát triển và bảo vệ Thủ đô giai đoạn 2021- 2030, định hướng đến 2045 và định hướng điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.