DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hà Nội thông qua 6 nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền HĐND TP

Hồng Thái. Ảnh: Thanh Hải
23-09-2021 12:29
Kinhtedothi - Sáng 23/9, tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết, tán thành thông qua Nghị quyết về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND TP.
Tin liên quan
Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ hai, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 bấm nút thông qua Nghị quyết

Cụ thể, đối với quy định nội dung chi và mức chi thực hiện công tác điều tra dư luận xã hội của TP Hà Nội, đối tượng áp dụng là Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cơ quan liên quan. Dự kiến kinh phí thực hiện hàng năm khoảng 402 triệu đồng.

Quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với công chức Tư pháp - Hộ tịch được ủy quyền ký chứng thực theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ bằng 15% mức lương cơ sở/người/tháng. Dự kiến kinh phí thực hiện: Trường hợp có 1 công chức Tư pháp - Hộ tịch/1 phường được ủy quyền thì kinh phí dự kiến thực hiện khoảng 470 triệu đồng. Trường hợp có 2 công chức Tư pháp - Hộ tịch/1 phường được ủy quyền thì kinh phí dự kiến thực hiện khoảng 939 triệu đồng.

Đối với quy định nội dung, mức chi thực hiện xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và quy chuẩn kỹ thuật địa phương của TP Hà Nội, dự kiến kinh phí thực hiện hàng năm khoảng 5 tỷ đồng.

Đối với quy chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao, vận động viên thể thao của TP Hà Nội, kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 56.758 triệu đồng.

Đối với quy định chế độ trợ cấp đặc thù đối với viên chức và lao động hợp đồng làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập thuộc Sở LĐTB&XH Hà Nội, kinh phí thực hiện dự kiến khoảng hơn 20.303 triệu đồng.

Nội dung chi và mức chi các hoạt động y tế - dân số trên địa bàn sử dụng kinh phí sự nghiệp TP Hà Nội đề xuất áp dụng như nội dung và mức chi quy định tại Thông tư số 26/2018/TT-BTC ngay 21/3/2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020.