Hà Nội: Thông qua mức học phí với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2018-2019

Linh Nguyễn - Phạm Hùng
Chia sẻ

Kinhtedothi - Tại phiên họp chính thức của Kỳ họp thứ 6 HĐND TP chiều nay (5/7), UBND TP đã trình HĐND TP thảo luận và quyết nghị về quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của TP Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2018-2019.

Sau khi nghe Giám đốc Sở GD&ĐT Chử Xuân Dũng trình bày nội dung tờ trình của UBND và Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND TP Trần Thế Cương trình bày báo cáo thẩm tra, với 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, HĐND TP ban hành quyết nghị quy định về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non (MN), giáo dục phổ thông công lập (PTCL) của TP Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2018-2019.

 Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng phát biểu.

Về đối tượng áp dụng, gồm trẻ em học MN, học sinh tại các cơ sở giáo dục MN, giáo dục PTCL (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao); học sinh tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên của TP; sinh viên tại Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long và Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội; các cơ sở giáo dục MN, giáo dục PTCL (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao); cơ sở giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên của TP; Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long và Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội.

Về học phí với các chương trình giáo dục đại trà cấp học MN, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2018-2019:

a) Mức thu học phí:Đơn vị: đồng/tháng/học sinh

 

Số tăng thu học phí (chênh lệch giữa mức thu học phí năm học 2018-2019 với mức thu học phí năm học 2017-2018): Một phần để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định, phần còn lại để chi sự nghiệp giáo dục hàng năm.

 Các đại biểu ấn nút biểu quyết.

Về mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2018-2019:

 
Để thực hiện tốt các nội dung này, HĐND TP giao UBND TP tổ chức thực hiện Nghị quyết; trong quá trình thực hiện nếu cần bổ sung, điều chỉnh các nội dung, cơ chế chính sách phù họp tình hình thực tế, UBND TP tổng hợp, trình HĐND TP xem xét, ban hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung; trình HĐND TP mức thu học phí đổi với chương trình giáo dục đại trà cấp học MN, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2019-2020 và các năm tiếp theo theo nguyên tắc học phí hàng năm sẽ được điều chỉnh tăng dần trong khung quy định; đến năm học 2020-2021 mức thu học phí sẽ bằng mức cao nhất trong khung quy định tại Khoản 1, Điều 4, Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ đối với vùng thành thị, nông thôn và bằng 50% mức cao nhất trong khung quy định đối với vùng miền núi. Cần chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền về mức thu học phí đến năm học 2020-2021 để các tầng lớp Nhân dân, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn hiểu và đồng thuận.
Đồng thời, công khai mức thu học phí; tăng cường công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học, quản lý chặt chẽ các khoản thu ngoài học phí, các khoản thu tự nguyện và tình trạng dạy thêm, học thêm của các trường; công tác thu, chi tài chính phải công khai, minh bạch và sử dụng đúng mục đích.
HĐND TP giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND TP, các tổ đại biểu, đại biểu HĐND TP giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này. HĐND TP cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và các tổ chức chính trị-xã hội tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong Nhân dân và giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.
Thời gian thực hiện mức thu học phí này là năm học 2018-2019.