DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hà Nội thông qua Nghị quyết về điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi

Hồng Thái. Ảnh: Thanh Hải
23-06-2021 16:08
Kinhtedothi - Chiều 23/6, HĐND TP Hà Nội đã thảo luận và quyết nghị thông qua quy định về điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách quận, thị xã, phường khi áp dụng thí điểm mô hình chính quyền đô thị.
Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Lưu trình bày tờ trình

Theo tờ trình của TP do Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Lưu trình bày, từ ngày 1/7/2021, Hà Nội sẽ áp dụng thí điểm không tổ chức HĐND cấp phường trên địa bàn các quận và thị xã Sơn Tây và UBND phường là đơn vị dự toán trực thuộc UBND các quận, thị xã.

Như vậy, các phường khi không còn là cấp ngân sách sẽ không còn nguồn thu, nhiệm vụ chi theo phân cấp tại Nghị quyết của HĐND TP. Do đó, cần thiết phải điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu của ngân sách phường về ngân sách quận, thị xã để phù hợp khi triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn các phường.

Xuất phát từ lý do trên, UBND TP trình HĐND TP xem xét, phê duyệt Nghị quyết về điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách quận, thị xã, phường khi áp dụng thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Các đại biểu bấm nút thông qua Nghị quyết

Theo Nghị quyết được HĐND TP thông qua, việc điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách các quận, thị xã và các phường như sau:

Đối tượng điều chỉnh: Ngân sách các quận, thị xã Sơn Tây và các phường thuộc các quận, thị xã Sơn Tây.

Nội dung điều chỉnh: Về phân cấp nguồn thu: Điều chỉnh nguồn thu của ngân sách phường quy định tại mục I, Phần C, Phụ lục số 01 kèm theo Nghị quyết số 13/2016/NQ HĐND của HĐND TP thành nguồn thu của ngân sách quận, thị xã.

Về phân cấp nhiệm vụ chi: Điều chỉnh nhiệm vụ chi của ngân sách phường quy định tại mục II, Phần C, Phụ lục số 01 kèm theo Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 5/12/2016 và số 12/2017/NQ-HĐND ngày 5/12/2017 của HĐND TP về ngân sách quận, thị xã.