Hà Nội thu hồi 44 dự án với tổng diện tích hơn 2.600ha

Thuỳ Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 30/12, UBND TP Hà Nội đã phát đi thông tin báo chí về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.

Theo đó, năm 2022, UBND TP Hà Nội đã tập trung thực hiện nhiều biện pháp để giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án chậm triển khai, tổ chức thực hiện nhiều biện pháp để xử lý kiên quyết đối với các trường hợp chây ỳ, chủ đầu tư không có năng lực.

UBND TP chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã đã thực hiện rà soát, tập trung xây dựng kế hoạch, tổ chức các Đoàn thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm liên ngành và kết luận đối với từng dự án; trong quá trình thực hiện tiếp tục chủ động, tập trung hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các chủ đầu tư nhằm khắc phục vi phạm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; chủ động rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm.

Năm 2022, Hà Nội đã thu hồi 44 dự án chậm triển khai với tổng diện tích 2.607 ha đất.
Năm 2022, Hà Nội đã thu hồi 44 dự án chậm triển khai với tổng diện tích 2.607 ha đất.

UBND TP cũng thông tin các số liệu cụ thể như sau: Đến hết năm 2022, với 135 dự án chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thì 11 dự án đang triển khai theo tiến độ đã được phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh; 12 dự án loại khỏi danh sách do trùng lặp, nhà đầu tư đề xuất nghiên cứu khi chưa có ý kiến của UBND Thành phố;

59 dự án chấm dứt hoạt động dự án, dừng triển khai hoặc chấm dứt việc giao chủ đầu tư nghiên cứu lập quy hoạch theo quy định; 3 dự án Tòa án nhân dân, cơ quan điều tra, thanh tra đang thụ lý, xử lý theo quy định.

31 dự án đang được Sở Kế hoạch & Đầu tư kiểm tra và đề xuất xử lý tiếp; 19 dự án còn lại đang được Sở Kế hoạch & Đầu tư tổ chức thanh tra để thiết lập hồ sơ làm cơ sở xem xét chấm dứt dự án theo quy định.

Với 404 dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất: 109 Dự án với tổng diện tích 326 ha đất, Chủ đầu tư đã chủ động khắc phục các vi phạm; đưa ra khỏi danh sách các dự án chậm triển khai.

UBND TP cũng xem xét thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất, chấm dứt hoạt động với 44 dự án với tổng diện tích 2.607 ha đất (đã ban hành văn bản đối với 23 dự án, hiện đang hoàn thiện hồ sơ đối với 21 dự án còn lại).

85 dự án với tổng diện tích 132ha đất chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng: UBND TP quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng và Chủ đầu tư phải nộp thêm cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian gia hạn 24 tháng (UBND TP đã xác định số tiền tương ứng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất với thời gian gia hạn 24 tháng với tổng số tiền 498 tỷ đồng).

152 dự án với tổng diện tích 3476,93ha đất: Tiếp tục đề xuất các biện pháp xử lý cụ thể đối với từng dự án tại từng kết luận thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm.

14 dự án với tổng diện tích 296,4 ha đất: Dừng thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm việc thực hiện do trùng các Đoàn thanh tra, kiểm tra khác.

UBND các quận, huyện, thị xã cũng đề xuất mới, tiếp tục kiến nghị xử lý gần 250 dự án và đã được UBND TP chỉ đạo cụ thể.

Năm 2023, thực hiện chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy và Nghị quyết số 04 của HĐND TP, UBND TP quyết tâm thực hiện có hiệu quả các biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý từng bước, dứt điểm các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai trên địa bàn TP Hà Nội.

Trong đó, UBND TP giao Sở Kế hoạch & Đầu tư xây dựng, ban hành Kế hoạch, tiêu chí xử lý đối với các dự án chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trong tháng 12/2022, tổ chức thực hiện dứt điểm xong trước ngày 31/5/2023, định kỳ báo cáo hàng tháng.

Sở Tài nguyên & Môi trường chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị có liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi, đôn đốc đối với các dự án chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng đã được UBND TP quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng, tham mưu, báo cáo UBND TP xử lý đối với từng trường hợp.

Rà soát, tham mưu UBND TP báo cáo đề nghị HĐND TP về việc bổ sung Nghị quyết số 04 của HĐND Thành phố trong quý I/2023 về biện pháp, nội dung thực hiện, tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung cần thiết, đưa đất vào sử dụng, khung tiêu chí xử lý đối với nhóm dự án có tính chất tương đồng để làm cơ sở cho các cấp, các ngành tiếp tục quyết liệt xử lý các dự án chậm triển khai theo hướng công khai, minh bạch, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật; danh mục các dự án bị thu hồi đất, chấm dứt việc thu hồi đất, giao đất cho thuê đất, thu hồi, chấm dứt, dừng thực hiện...

Tiếp tục giám sát, đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và có kết luận đối với từng dự án để làm rõ nguyên nhân, đề xuất các giải pháp; quyết liệt xử lý dứt điểm, giải quyết triệt để các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật...

Đối với các dự án chậm triển khai đã thanh tra, kiểm tra kết luận, UBND TP đã chỉ đạo xử lý, khắc phục nhưng chủ đầu tư không khắc phục, chưa đưa đất vào sử dụng theo dự án đầu tư được duyệt hoặc các tổ chức, cá nhân vi phạm nhưng chây ì, không chấp hành quyết định xử lý, tiếp tục vi phạm thì kiên quyết xử lý, lập hồ sơ chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

UBND TP cũng yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã chủ động phối hợp với các sở, ngành rà soát các dự án và chịu trách nhiệm trước UBND TP về số liệu các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm pháp luật trên địa bàn quản lý...