Hà Nội thu hồi hàng nghìn mét vuông đất tại các huyện cho công ty Đại Hoàng Long thuê

Tâm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đã ban hành một số quyết định về việc thu hồi đất tại các huyện Phúc Thọ và Quốc Oai, Đan Phượng để cho công ty Đại Hoàng Long thuê.

UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 938/QĐ-UBND thu hồi 1.473,5m2 đất tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng do Công ty Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Hà Tây đang quản lý, sử dụng để cho Công ty Đại Hoàng Long - (TNHH) thuê để làm cơ sở sản xuất kinh doanh. Trong tổng diện tích 1.473,5m2 đất có: 944m2 đất (khu 1) nằm ngoài chỉ giới mở đường, sử dụng làm cơ sở sản xuất kinh doanh; thời hạn thuê đất, hằng năm; hình thức, nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm. Trong thời gian cơ quan thẩm quyền chưa thực hiện dự án thu hồi đất để mở rộng di tích Quán Phượng Trì theo quy hoạch, đơn vị tiếp tục quản lý, khai thác sử dụng khu đất và công trình trên đất với yêu cầu tuyệt đối không xây dựng và sử dụng vào mục đích sản xuất gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến cảnh quan di tích lịch sử được xếp hạng, tuân thủ quy định Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Di sản văn hóa. 529,5m2 đất (khu 2) nằm trong chỉ giới mở đường, không được xây dựng công trình, khi thành phố thu hồi phải bàn giao lại; thời hạn thuê đất, hằng năm; hình thức, nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm.
Công ty Đại Hoàng Long - (TNHH) có trách nhiệm liên hệ với sở, ngành liên quan để làm thủ tục xác định đơn giá thuê đất; làm các thủ tục liên quan đến hợp đồng thuê đất theo quy định; để nộp tiền thuê đất hàng năm, truy nộp tiền thuê đất do Công ty Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Hà Tây còn thiếu và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) theo quy định. Quản lý, sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng; đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy theo quy định; không được chuyển mục đích sử dụng đất nếu chưa được phép của UBND TP. Kế thừa và thực hiện mọi nghĩa vụ của Công ty Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Hà Tây theo quy định của pháp luật.

UBND huyện Đan Phượng, thị trấn Phùng thực hiện việc kê khai, đăng ký cập nhật và chỉnh lý biến động quyền sử dụng đất vào hồ sơ địa chính theo quy định; thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, xây dựng, môi trường của Công ty Đại Hoàng Long - (TNHH); kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm về quản lý đất đai, xây dựng, môi trường theo thấm quyền, báo cáo UBND TP theo quy định.

UBND TP Hà Nội cũng đã ban hành Quyết định số 937/QĐ-UBND thu hồi 4.024,2m2 đất tại xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ do Công ty Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Hà Tây đang quản lý, sử dụng để cho Công ty Đại Hoàng Long - (TNHH) thuê để sử dụng làm văn phòng làm việc và cửa hàng dịch vụ giới thiệu sản phẩm.

Theo đó, tổng diện tích 4.024,2m2 đất có: 3.722,7m2 đất (khu 1) nằm ngoài chỉ giới mở đường, sử dụng làm văn phòng làm việc và cửa hàng dịch vụ giới thiệu sản phẩm; thời hạn thuê đất là 50 năm kể từ ngày 15/4/2016 (ngày UBND thành phố ký quyết định phê duyệt kết quả bán đấu giá); hình thức, nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm. 301,5m2 đất (khu 2) nằm trong chỉ giới mở đường, không được xây dựng công trình, khi thành phố thu hồi phải bàn giao lại; thời hạn thuê đất, hằng năm; hình thức, nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm.

Công ty Đại Hoàng Long - (TNHH) có trách nhiệm liên hệ với sở, ngành liên quan để làm thủ tục nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số D0274729 ngày 11/8/1994, xác định đơn giá thuê đất; làm các thủ tục liên quan đến hợp đồng thuê đất theo quy định; nộp tiền thuê đất hằng năm, truy nộp tiền thuê đất do Công ty Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Hà Tây còn thiếu và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) theo quy định. Quản lý, sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng; đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy theo quy định; không được chuyển mục đích sử dụng đất nếu chưa được phép của UBND thành phố. Kế thừa và thực hiện mọi nghĩa vụ của Công ty Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Hà Tây theo quy định của pháp luật.

UBND huyện Phúc Thọ, xã Phúc Hòa thực hiện việc kê khai, đăng ký cập nhật và chỉnh lý biến động quyền sử dụng đất vào hồ sơ địa chính theo quy định; thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, xây dựng, môi trường của Công ty Đại Hoàng Long - (TNHH); kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm về quản lý đất đai, xây dựng, môi trường theo thẩm quyền, báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Ngoài ra, UBND TP Hà Nội cũng đã ban hành Quyết định số 936/QĐ-UBND thu hồi 109,6 m2 đất tại thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai do Công ty Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Hà Tây đang quản lý sử dụng để cho Công ty Đại Hoàng Long - (TNHH) thuê để sử dụng làm cửa hàng dịch vụ giới thiệu sản phẩm vật tư nông nghiệp.

Theo quyết định, trong tổng diện tích 109,6m2 đất có: 79,6m2 đất (khu 1) nằm ngoài chỉ giới mở đường và hành lang bảo vệ mương, sử dụng làm cửa hàng dịch vụ giới thiệu sản phẩm vật tư nông nghiệp; thời hạn thuê đất là 50 năm kể từ ngày 15/4/2016 (ngày UBND thành phố ký quyết định phê duyệt kết quả bán đấu giá); hình thức, nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm. 30m2 đất (khu 2) nằm trong chỉ giới mở đường, không được xây dựng công trình, khi thành phố thu hồi phải bàn giao lại; thời hạn thuê đất là hằng năm; về hình thức, nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm.

Công ty Đại Hoàng Long - (TNHH) có trách nhiệm liên hệ với sở, ngành liên quan để làm thủ tục xác định đơn giá thuê đất; thủ tục liên quan đến hợp đồng thuê đất theo quy định; nộp tiền thuê đất hằng năm, truy nộp tiền thuê đất do Công ty Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Hà Tây còn thiếu và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) theo quy định…

Quản lý, sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng; đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy theo quy định; không được chuyển mục đích sử dụng đất nếu chưa được phép của UBND thành phố; kế thừa và thực hiện mọi nghĩa vụ của Công ty Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Hà Tây theo quy định của pháp luật.

UBND huyện Quốc Oai, thị trấn Quốc Oai thực hiện việc kê khai, đăng ký cập nhật và chỉnh lý biến động quyền sử dụng đất vào hồ sơ địa chính theo quy định; thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, xây dựng, môi trường của Công ty Đại Hoàng Long - (TNHH); kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm về quản lý đất đai, xây dựng, môi trường theo thẩm quyền, báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Các quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Sau 12 tháng kể từ ngày ký, nếu Công ty Đại Hoàng Long - (TNHH) chưa liên hệ với các cơ quan có liên quan để thực hiện thì quyết định này hết hiệu lực thi hành. Trong quá trình sử dụng đất, nếu sử dụng không đúng mục đích, thì Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng, huyện Phúc Thọ, huyện Quốc Oai phối hợp cùng Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ trình UBND TP Hà Nội thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần