Hà Nội: Thu ngân sách Nhà nước đạt trên 51%

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 6 tháng đầu năm 2015, thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn Hà Nội đạt trên 51% dự toán năm, cơ bản đảm bảo nhiệm vụ chi cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu, tổng thu NSNN trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước thực hiện trên 72.435 tỷ đồng, chưa bao gồm thu từ cổ tức và lợi nhuận còn lại của các doanh nghiệp nhà nước (DNNN), đạt hơn 51% dự toán năm, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2014. Nếu tính cả thu cổ tức và lợi nhuận còn lại của các DNNN thì đạt 60,9% dự toán năm.

Để đảm bảo thu đúng, thu đủ các nguồn thu vào NSNN, các cơ quan chuyên ngành, như: Thuế, Tài chính, Hải quan, Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng đã phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện cải cách hành chính trong thu thuế, tạo điều kiện cho DN, cá nhân kê khai thuế điện tử, nộp thuế qua mạng, qua hệ thống ngân hàng. Đồng thời thực hiện các giải pháp chống buôn lậu, trốn thuế.

Hầu hết các khu vực sản xuất, kinh doanh đều có mức tăng thu ngân sách đạt khá cao. Trong đó, thu NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 6.197 tỷ đồng, bằng gần 49% dự toán năm, tăng 12% so với cùng kỳ; thu từ dầu thô trên 2.142 tỷ đồng, đạt 53,6% dự toán và bằng 55,5% so với cùng kỳ; thu nội địa ước thực hiện gần 64.097 tỷ đồng, đạt trên 51% dự toán, tăng 17,5% so với cùng kỳ 2014. 

Nguồn thu NSNN tăng cao, TP Hà Nội đã cơ bản đảm bảo các nhiệm vụ chi phục vụ cho phát triển XH-XH, đầu tư phát triển đô thị. Ước tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm ước thực hiện 26.964 tỷ đồng, đạt 45,6% dự toán, tăng hơn 13% so với cùng kỳ. Trong đó, chi ngân sách cấp Thành phố đạt trên 44%, chi ngân sách quận, huyện, thị xã đạt 47,4% dự toán. 

Trong đó, chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Thành phố là gần 11.687 tỷ đồng, đạt hơn 48% dự toán, tăng 13% so với cùng kỳ. Các khoản chi thường xuyên ước thực hiện đạt hơn 15.180 tỷ đồng, bằng hơn 46% dự toán, tăng 12,6% so với cùng kỳ. Chi thường xuyên từ ngân sách đạt gần 45% dự toán, quận, huyện, thị xã đạt 47,5%. 

Nhìn chung, ngân sách đã chủ động, đảm bảo, đáp ứng kịp thời, đầy đủ các khoản chi cho các cấp, các ngành thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh theo đúng dự toán được giao và phù hợp với tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị.