Hà Nội thực hiện kiểm tra an toàn chịu lực nhà ở, công trình công cộng cũ

Như Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã ký ban hành Công văn số 2292/UBND-ĐT tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 15/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị.

Theo Công văn, để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 15/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP giao Sở Xây dựng tổng hợp, lập danh mục chi tiết các công trình đã khảo sát, đánh giá sơ bộ (Giai đoạn 1); Thông báo cho các đơn vị, cơ quan, tổ chức, cá nhân đang quản lý, sử dụng công trình về kết quả phân loại mức độ tình trạng kỹ thuật của công trình để có biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình; Lập danh mục cần kiểm định chi tiết đối với các công trình thuộc quyền quản lý của UBND TP có tình trạng kỹ thuật là Mức 3 và Mức 2 (ưu tiên kiểm định trước các công trình Mức 3) trình UBND TP xem xét, quyết định; Phối hợp với Sở Tài chính đề xuất, báo cáo UBND TP bố trí nguồn kinh phí và tiến độ thực hiện.
Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng trong việc rà soát, đề nghị bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình và hướng dẫn việc đánh giá an toàn chịu lực công trình xây dựng, các chính sách xử lý đối với nhà ở, công trình công cộng bị hư hỏng nặng, nguy hiểm có nguy cơ sập đổ, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
Căn cứ danh mục các công trình đã thực hiện khảo sát, đánh giá sơ bộ (Giai đoạn 1) do Sở Xây dựng cung cấp, Các cơ quan, tổ chức được nhà nước giao quản lý sử dụng công trình; các cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu công trình, nhà ở có trách nhiệm tự tổ chức kiểm định chi tiết các công trình có tình trạng kỹ thuật là Mức 3 và Mức 2 (ưu tiên kiểm định trước các công trình Mức 3) để kịp thời có biện pháp xử lý, đảm bảo an toàn sử dụng; gửi kết quả về Sở Xây dựng và UBND cấp quận nơi có công trình để tổng hợp, theo dõi. Đối với các công trình còn lại, tổ chức đánh giá định kỳ về an toàn chịu lực và an toàn vận hành công trình trong quá trình khai thác, sử dụng theo quy định tại Điều 43 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; gửi kết quả về Sở Xây dựng và UBND cấp quận nơi có công trình để tổng hợp, theo dõi;
Trong quá trình khai thác, sử dụng, nếu phát hiện công trình, hạng mục công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng; chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm thực hiện các biện pháp quy định tại Khoản 1 Điều 43 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ.

UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các phường, xã, thị trấn hướng dẫn, đôn đốc các chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình thuộc địa bàn quản lý có tình trạng kỹ thuật Mức 2 và Mức 3 thực hiện kiểm định chi tiết (đã hướng dẫn tại Khoản 2 Mục IV văn bản này), đặc biệt lưu ý với các nhà ở riêng lẻ có tình trạng ở mức nguy hiểm;

Thường xuyên rà soát, thống kê, đánh giá về an toàn chịu lực đối với các công trình do đơn vị mình quản lý trên địa bàn, đặc biệt đối với nhà chung cư được xây dựng từ trước năm 1994, các nhà biệt thự, trụ sở làm việc, công trình công cộng có tuổi thọ trên 60 năm và các công trình khác có dấu hiệu nguy hiểm, mất an toàn, báo cáo về Sở Xây dựng;

Khi phát hiện hoặc nhận được thông tin công trình, hạng mục công trình thuộc địa bàn quản lý có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng; UBND các cấp có trách nhiệm thực hiện các biện pháp quy định tại Khoản 2 Điều 43 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ.