Hà Nội tích cực triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn về kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn TP Hà Nội năm 2022.

Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam, lựa chọn nội dung pháp luật để thông tin, phổ biến thiết thực, phù hợp, trong đó tập trung vào giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiêu, học tập pháp luật…

Căn cứ tình hình, điều kiện thực tế, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị chủ động lựa chọn hình thức tổ chức Ngày Pháp luật phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tế, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, tập trung vào các hình thức như: Phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng/Trang thông tin điện tử và hệ thống loa truyền thanh cơ sở, mạng viễn thông, mạng xã hội; thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tọa đàm giao lưu, đối thoại chính sách, pháp luật; lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao hoặc hình thức khác phù hợp với địa phương.

Cùng với đó, tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn TP gắn hoạt động tổng kêt 10 năm thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng” trên địa bàn TP Hà Nội; Tổng kết, đánh giá, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật… Xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của sở, ban, ngành, địa phương…

UBND TP Hà Nội yêu cầu các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật phải tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt cao điểm từ nay đến hết tháng 11/2022, trọng tâm bắt đầu từ ngày 15/10/2022 đến ngày 15/11/2022.