Hà Nội: Tổ chức triển khai giải pháp cải thiện các Chỉ số PAR-INDEX, SIPAS, PAPI

Thuỷ Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Dự kiến trong tháng 7/2022, UBND TP Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp cải thiện, nâng cao các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI năm 2022 của TP Hà Nội.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen cho các sở và quận, huyện có thành tich vượt bậc trong cải cách hành chính năm 2021, ngày 28/4.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen cho các sở và quận, huyện có thành tich vượt bậc trong cải cách hành chính năm 2021, ngày 28/4.

Hội nghị dự kiến sẽ có sự tham dự của hơn 200 người gồm: Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; Cục kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ; Lãnh đạo Bộ Nội vụ; Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ; Thường trực Thành ủy; Thường trực HĐND TP; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Thành ủy; các Phó Chủ tịch UBND TP; đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ TP; đại diện lãnh đạo các đoàn thể TP; đại biểu HĐND TP; đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND TP;

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan tương đương Sở; Bí thư quận, huyện, thị ủy; Chủ tịch các quận, huyện, thị xã; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Cục Thuế Hà Nội, Bảo hiểm xã hội TP, Công an TP, Bưu điện Hà Nội; Chánh Văn phòng thuộc các Sở, cơ quan tương đương Sở; Trưởng phòng Nội vụ thuộc UBND quận, huyện, thị xã.

Trước đó, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 181/KH-UBND (ngày 29/6) về khắc phục, cải thiện nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh và đời sống Nhân dân trên địa bàn TP.

Kế hoạch nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số đánh giá về tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý phản ánh kiến nghị trong Chỉ số SIPAS của TP Hà Nội năm 2022 và những năm tiếp theo. Tăng cường nhận thức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trong việc tiếp nhận và xử lý ý kiến góp ý, phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức.

Cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng về tiếp nhận và xử lý ý kiến góp ý phản ánh, kiến nghị tăng ở cả 4 chỉ tiêu thành phần, nâng tổng số điểm tỷ lệ chung đạt trên 85 điểm); cải thiện, nâng cao 03/04 chỉ số thành phần chưa có sự cải thiện, điểm số thấp.

Phấn đấu tỷ lệ hài lòng về tiếp nhận và xử lý ý kiến góp ý phản ánh, kiến nghị tăng cao, góp phần vào tỷ lệ hài lòng chung về sự phục vụ hành chính của Thành phố năm 2022 tăng hạng cao so với năm 2021, chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức có sự cải thiện cả về tỷ lệ hài lòng chung và thứ bậc.

UBND TP Hà Nội yêu cầu việc thực hiện kế hoạch phải đồng bộ, thống nhất, phù hợp với các nội dung, tiêu chí trong Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS của Thành phố và các Kế hoạch, Chương trình cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính của Thành phố.