Hà Nội tổng kết đánh giá 13 năm thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng

Như Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Kế hoạch số 158/KH-UBND Tổng kết đánh giá 13 năm thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng.

Theo Kế hoạch, UBND TP Hà Nội yêu cầu đánh giá khách quan, toàn diện thực tiễn 13 năm thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng; qua đó xác định những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, bất cập và nguyên nhân trong việc tổ chức thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng.
Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng để đề xuất các giải pháp khắc phục; kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản pháp luật liên quan, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng.

UBND TP Hà Nội yêu cầu việc tổng kết phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan; đảm bảo tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm. Nội dung tổng kết phải phản ánh đúng thực tế khách quan, có phân tích kèm theo số liệu chứng minh; chú trọng phân tích nguyên nhân vướng mắc do các quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và kiến nghị, đề xuất các giải pháp cụ thể.

Tiến hành tổng kết đánh giá toàn diện thực tiễn 13 năm thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng (từ năm 2004 đến năm 2017) trên địa bàn TP, tập trung vào các nội dung về công tác quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng, gồm: Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng chính sách về thi đua, khen thưởng.

Triển khai tuyên truyền, quán triệt thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn.

Kết quả tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước đối với công tác thi đua, khen thưởng, gồm: sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua và tặng thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng; hợp tác quốc tế về thi đua, khen thưởng; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Đánh giá kết quả tác động của các phong trào thi đua và công tác khen thưởng đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương, đơn vị.

Những tồn tại, hạn chế, bất cập trong các quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng, các văn bản quy phạm pháp luật và việc tổ chức thực hiện; xác định và phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của những hạn chế, bất cập; đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những nội dung của Luật Thi đua, Khen thưởng.

Độc giả có thể xem toàn văn Kế hoạch trên TẠI ĐÂY