Hà Nội: Treo cờ Tổ quốc chào mừng Tết Dương lịch 2021

D. Tùng
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 30/12, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 1310/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng Tết Dương lịch 2021.

 Ảnh minh họa 
Theo đó, UBND thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và Nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội treo cờ Tổ quốc từ ngày 31/12/2020 đến hết ngày 1/1/2021.
Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở địa bàn dân cư; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc ở các đơn vị thuộc quyền quản lý.