Hà Nội triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 23/3, UBND TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2015 trên địa bàn TP Hà Nội. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn trao Bằng khen của UBND TP cho các cá nhân có thành tích trong triển khai công tác kiểm soát TTHC.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn trao Bằng khen của UBND TP cho các cá nhân có thành tích trong triển khai công tác kiểm soát TTHC.
Năm 2014, công tác kiểm soát TTHC của TP Hà Nội đã đạt được kết quả tích cực, TTHC được kiểm soát chặt chẽ, nhiều TTHC được đơn giản, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận, thực hiện, giảm chi phí cho người dân khi thực hiện tại các cơ quan Nhà nước.

Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo điều hành của UBND TP được tăng cường, nhiều văn bản như kế hoạch, quyết định, công văn đã được UBND TP ban hành. Các Sở, ngành, UBND cấp huyện, xã đã tích cực, chủ động trong hoạt động kiểm soát TTHC. Sở Tư pháp Hà Nội đã làm tốt vai trò tham mưu giúp UBND TP thực hiện kiểm soát TTHC theo quy định… Theo đó, công tác rà soát, đánh giá TTHC được thực hiện với kết quả tốt, nhiều TTHC được đơn giản về mặt thời gian, thành phần hồ sơ với kinh phí dự kiến tiết giảm được trên 115 tỷ đồng/năm…

Bước sang năm 2015, TP Hà Nội sẽ tích cực thực hiện Nghị quyết  30c/NQ-CP của Chính phủ về ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020. Theo đó, các cấp, các ngành phải xác định nhiệm vụ cải cách TTHC là nhiệm vụ then chốt, trọng tâm, là khâu đột phá của cải cách hành chính năm 2015.

Đồng thời, các Sở, ban ngành, UBND cấp huyện, xã khẩn trương ban hành các kế hoạch để chủ động triển khai có hiệu quả chỉ đạo của UBND TP trong kiểm soát TTHC năm 2015. Tiếp tục duy trì việc niêm yết công khai, đầy đủ TTHC và địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính tại nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết, bảo đảm cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận thông tin được thuận tiện, dễ dàng... 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn yêu cầu lãnh đạo các sở, ban ngành, UBND các huyện, xã cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch về công tác kiểm soát TTHC năm 2015 đã được UBND TP ban hành; đẩy mạnh việc tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC; các sở, ngành cần chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai TTHC và thực hiện đúng TTHC đã được công bố công khai; chủ động kiểm tra và tự kiểm tra về công tác kiểm soát TTHC tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, các đơn vị thuộc quyền quản lý nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp cán bộ, công chức nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức khi giải quyết TTHC...

Tại hội nghị, 7 cá nhân đã được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong triển khai công tác kiểm soát TTHC.