Hà Nội triển khai một số trung tâm chức năng của thành phố thông minh

Như Hương
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 12/2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND về việc công nghệ thông tin TP Hà Nội năm 2019. Trong đó, nêu rõ nhiệm vụ triển khai một số thành phần cơ bản của TP thông minh.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm 100% UBND các xã, phường, thị trấn được triển khai hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến (giao ban trực tuyến) kết nối với UBND TP và các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã. 80% cuộc họp triển khai nhiệm vụ công tác, sơ kết, tổng kết, tập huấn của TP; phấn đấu 30% cuộc họp có nhiều thành phần tham dự để giải quyết công việc, họp giao ban định kỳ, các cuộc họp khác của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đến cấp xã được thực hiện trực tuyến.
Một góc Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Phấn đấu 50% các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cốt lõi của TP được kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia hiện có theo quy định. 50% các xã, phường, thị trấn có Trang/Cổng thông tin điện tử trên cổng thông tin của quận, huyện, thị xã. 100% văn bản giao dịch giữa các cơ quan hành chính nhà nước của TP dưới dạng điện tử (trừ các văn bản không chuyển qua mạng theo quy định).
Phấn đấu 80% thủ tục hành chính của các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn được cung cấp trực tuyến mức độ 3, phấn đấu thực hiện cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền ở cấp độ 4.
Tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng. Tập trung đầu tư phát triển từ 1 đến 2 khu CNTT tập trung trọng điểm. Từng bước triển khai một số thành phần cơ bản của TP thông minh: Trung tâm Điều hành thông minh TP Hà Nội, Giao thông và Du lịch thông minh.
Kế hoạch cũng vạch rõ nhiệm vụ cụ thể là ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử; Phát triển công nghiệp CNTT; Đảm bảo an toàn thông tin mạng. Đặc biệt, trong đó có nhiệm vụ Triển khai một số thành phần cơ bản của TP thông minh. Theo đó, từng bước hình thành Trung tâm Điều hành thông minh TP Hà Nội.
Cụ thể, TP Hà Nội xác định sẽ hình thành Trung tâm Điều hành thông minh TP Hà Nội với 8 Trung tâm chức năng gồm: Trung tâm Giám sát bảo mật, an toàn thông tin; Trung tâm Hỗ trợ cho cán bộ sử dụng CNTT của TP; Trung tâm Quản lý thông tin báo chí và thông tin truyền thông; Trung tâm Giám sát, điều hành giao thông và phòng chống tội phạm nơi công cộng; Trung tâm Phân tích dữ liệu; Trung tâm Hỏi đáp ý kiến phục vụ người dân; Trung tâm Quản lý Dịch vụ công TP; Trung tâm tiếp nhận và xử lý thông tin cấp cứu, PCCC, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, y tế.
Trong năm 2019, tập trung triển khai một số Trung tâm chức năng gồm: Trung tâm Giám sát bảo mật, an toàn thông tin; Trung tâm Quản lý thông tin báo chí và thông tin truyền thông; Trung tâm Giám sát, điều hành giao thông và phòng chống tội phạm nơi công cộng; Trung tâm Hỏi đáp ý kiến phục vụ người dân; Trung tâm Quản lý Dịch vụ công TP (trên cơ sở thống nhất cả chức năng, nhiệm vụ của lập Trung tâm Phục vụ hành chính công TP theo quy định Nghị định số 61/2018/NĐ-CP).
Hình thành và đưa vào khai thác, sử dụng một số thành phần cơ bản của hệ thông Giao thông thông minh và Du lịch thông minh. Đối với giao thông thông minh, triển khai hệ thống thông tin giao thông tích hợp của TP Hà Nội và các hệ thống gồm: Hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ bằng hình ảnh; Hệ thống phần mềm giám sát an ninh công cộng; Hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông thông minh tại một số nút giao thông; Hệ thống biển báo giao thông điện tử; Hệ thống phần mềm trung tâm giám sát, điều hành giao thông thông minh tích hợp với Trung tâm Điều hành thông minh TP Hà Nội; Hệ thống phần mềm quản lý và điều hành vận tải công cộng, PCCC, cứu hộ, cứu nạn; Hệ thống vé điện tử thông minh dùng trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; Hệ thống thu phí điều tiết, hạn chế các phương tiện giao thông cá nhân.
Tiếp tục triển khai diện rộng hệ thống Iparking tại các điểm trông giữ xe ô tô trên địa bàn các quận của TP. Đối với du lịch thông minh, triển khai cổng thông tin du lịch Hà Nội và ứng dụng trên điện thoại di động; Phần mềm quản lý các hoạt động kinh doanh, dịch vụ du lịch. Đồng thời triển khai theo yêu cầu thực tế các nội dung: Bản đồ số du lịch Hà Nội; Hạ tầng tích hợp dữ liệu du lịch Hà Nội; Phương tiện hỗ trợ truy nhập thông tin cho khách du lịch.
Ngoài ra, tiếp tục nghiên cứu, triến khai một số thành phần cơ bản của Y tế thông minh, Giáo dục thông minh, Môi trường thông minh, Nông nghiệp thông minh, Đô thị thông minh,...