Hà Nội triển khai "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”

Như Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND tổ chức triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7" năm 2017.

Theo kế hoạch, tổ chức triển khai quyết liệt, rộng khắp “Ngày toàn dân phòng, chổng mua bản người” nhằm tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động trong toàn xã hội nói chung và người dân Thủ đô nói riêng về phòng, chống mua bán người.
Huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh chống tội phạm mua bán người. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” một cách thường xuyên hàng năm, thiết thực, cụ thể, tránh phô trương hình thức, kém hiệu quả.
Trong đó, trọng tâm là tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại cộng đồng hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” với nhũng nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, thiết thực, phù họp với lứa tuổi, vùng miền và tạo sự lan tỏa trong xã hội (trên phương tiện thông tin đại chủng, hệ thống thông tin truyền thông cơ sở, pa nô, áp phích,...).
Tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp trong chủ động phòng ngừa, phát hiện, triệt phá các đường dây, ổ nhóm tội phạm mua bán người. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán trở về theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức Hội nghị của Ban chỉ đạo 138/TP sơ kết thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2017.
  1. Tổ chức động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống mua bán người, nhất là trong đợt ữiển khai “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7".
  2. Độc giả có thể xem toàn văn Kế hoạch trên TẠI ĐÂY

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần