DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hà Nội: Triển khai nhanh hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

D. Tùng
19-08-2021 17:29
Kinhtedothi - Ngày 15/8, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 188/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của Thường trực HĐND TP về việc quy định một số chính sách đặc thù của Thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Tin liên quan
  • [Infographic] Hà Nội: Mức hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 [Infographic] Hà Nội: Mức hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Mục đích của Kế hoạch nhằm kịp thời hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng và đang gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 được quy định tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của Thường trực HĐND Thành phố; góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố.
Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các địa phương trong việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ trên địa bàn Thành phố.
 Ảnh minh họa
Theo Kế hoạch, đối tượng được hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của Thường trực HĐND Thành phố.
Nguyên tắc thực hiện là công khai, minh bạch, thuận lợi về thủ tục cho người thụ hưởng nhưng không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Mỗi đối tượng chỉ hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia.
Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một trong số các chế độ hỗ trợ nêu từ Khoản 2 đến Khoản 8 Điều 1 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND; trường hợp đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ hai chế độ hỗ trợ trở lên thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ do đối tượng lựa chọn hoặc chế độ hỗ trợ cao nhất. Người thuộc diện hỗ trợ là thành viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo vẫn được hưởng hỗ trợ theo chính sách khác quy định tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND.
 Các đối tượng đã hưởng chính sách hỗ trợ tại Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND Thành phố thì không hưởng chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND.
Phương thức chi trả là chi trả một lần trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng. Riêng đối tượng bảo trợ xã hội do các Trung tâm Bảo trợ xã hội quản lý thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do Trung tâm Bảo trợ xã hội chi trả cho gia đình đối tượng.
UBND TP yêu cầu các Sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện căn cứ nhiệm vụ được phân công, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ theo nhiệm vụ được phân công, đảm bảo công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật; hàng ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ, đảm bảo thuận lợi nhất cho đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ bằng các hình thức thuận lợi cho người lao động như: trực tiếp, bưu điện, trực tuyến...; linh hoạt trong việc giảm thời gian giải quyết hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Tổ chức chi trả có thể bằng các hình thức: trực tiếp, qua bưu điện, qua tài khoản... phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và đảm bảo công tác phòng chống dịch.