DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hà Nội: Trước 28/7 sẽ có “Xe buýt siêu thị 0 đồng” hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19

Linh Nguyễn
23-07-2021 16:30
Kinhtedothi-Liên đoàn lao động TP Hà Nội dự kiển triển khai từ 1 đến 2 “Xe buýt siêu thị 0 đồng” hỗ trợ công nhân lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.
Hôm nay (23/7), Liên đoàn lao động TP Hà Nội đã ban hành Văn bản số 417/LĐLĐ về việc tổ chức mô hình “Xe buýt siêu thị 0 đồng” hỗ trợ công nhân lao động (CNLĐ) bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.
Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 39/KH-LĐLĐ ngày 21/7/2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP Hà Nội về việc “ứng phó khẩn cấp hỗ trợ đoàn viên, người lao bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19”, căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hỗ trợ các hàng hóa thiết yếu phục vụ CNLĐ ở các KCN, CCN, các khu nhà trọ công nhân trên địa bàn TP bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, đồng thời đẩy mạnh hoạt động truyền thông công tác chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động của tổ chức Công đoàn Thủ đô, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP đề nghị các Ban Liên đoàn Lao động TP, Công đoàn Tổng Công ty Vận tải Hà Nội và Báo Lao động Thủ đô khẩn trương triển khai, thực hiện thí điểm mô hình “Xe buýt siêu thị 0 đằng” để hỗ trợ kịp thời đoàn viên, người lao động trên địa bàn TP bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.

Đại diện lãnh đạo Công đoàn các KCN&CX Hà Nội tặng quà hỗ trợ công nhân bị cách ly y tế để phòng chống dịch Covid-19

Cụ thể, số lượng dự kiển triển khai từ 1 đến 2 “Xe buýt siêu thị 0 đồng”. Căn cứ diễn biến thực tế của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP, trước mắt tổ chức triển khai thí điểm thực hiện trong 10 ngày (triển khai trước 28/7/2021). 
Đối tượng hỗ trợ gồm: Đoàn viên, người lao động theo Kế hoạch sổ 39/KH-LĐLĐ; Người lao động bị ngừng việc, mất việc do ảnh hưởng địch bệnh Covid-19 ở các doanh nghiệp, KCN, CCN, khu nhà trọ công nhân; ưu tiên hỗ trợ nữ CNLĐ đang mang thai, đang nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi.
Để tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động TP giao Ban Nữ công Liên đoàn Lao động TP là bộ phận thường trực tham mưu Ban Thường vụ triển khai, tổ chức thành công mô hình “Xe buýt siêu thị 0 đông” để hỗ trợ kịp thời tới đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid- 19 trên địa bàn TP; phối hợp các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở rà soát đối tượng, đăng ký thời gian, số lượng, địa điểm, phương thức tổ chức; tham mưu phân công nhiệm vụ cho các tập thể, cá nhân thực hiện hồ trợ đến đoàn viên, người lao động. 
- Cùng đó, giao Ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ Lao động Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tham mưu, chuẩn bị các nhu yếu phẩm, hàng hóa thiết yếu phục vụ “Xe buýt siêu thị 0 đồng” để hỗ trợ đoàn viên, người lao động; phối hợp Ban Nữ công Liên đoàn Lao động TP tham mưu cân đối, phân phối và triển khai hỗ trợ đảm bảo thiết thực, kịp thời, đúng đối tượng. Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động TP phối hợp Báo Lao động Thủ đô xây dựng Maket trang trí trên xe buýt, trình Thường trực Liên đoàn Lao động TP phê duyệt trước khi triển khai; tham mưu phối hợp Báo Lao động Thủ đô, các cơ quan báo chí T.Ư và TP để truyền thông, tuyên truyền về hoạt động của Liên đoàn Lao động TP. Tổng Công ty Vận tải Hà Nội báo cáo lãnh đạo Tổng Công ty bố trí hỗ trợ từ 1 đến 2 xe buýt (gồm cả lái xe) để sử dụng cho hoạt động của Liên đoàn Lao động TP theo ke hoạch. Báo Lao động Thủ đô chủ trì phối  hợp Công đoàn Tổng Công ty Vận tải Hà Nội và đơn vị quản lý phương tiện, xây dựng maket và thực hiện trang trí xung quanh xe buýt đảm bảo mỹ thuật vả tính truyền thông cao; tổ chức công tác tuyên truyền về hoạt động của Ban Thường vu Liên đoàn Lao động TP.