Hà Nội: Ủy quyền lập quy hoạch phân khu chức năng tại thị xã Sơn Tây

Vũ Lê
Chia sẻ

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa có Quyết định số 2115/QĐ-UBND về việc ủy quyền tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng Khu vực phía Đông Làng Văn hóa du lịch các Dân tộc Việt Nam, tại các xã Sơn Đông và xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây.

Theo đó, UBND TP ủy quyền cho UBND thị xã Sơn Tây tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng Khu vực phía Đông Làng Văn hóa du lịch các Dân tộc Việt Nam, tỷ lệ 1/2000 tại các xã Sơn Đông và xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây.

Nguồn vốn lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch bằng ngân sách thị xã Sơn Tây và các nguồn vốn khác. Thời gian ủy quyền kể từ ngày ký Quyết định này (ngày 21/6/2022) đến hết tháng 12/2023.

Hà Nội ủy quyền lập đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng Khu vực phía Đông Làng Văn hóa du lịch các Dân tộc Việt Nam. Ảnh minh họa.
Hà Nội ủy quyền lập đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng Khu vực phía Đông Làng Văn hóa du lịch các Dân tộc Việt Nam. Ảnh minh họa.

UBND TP giao UBND thị xã Sơn Tây có trách nhiệm tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng Khu vực phía Đông Làng Văn hóa du lịch các Dân tộc Việt Nam, tỷ lệ 1/2000 theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng và các quy định pháp luật có liên quan.

Chịu trách nhiệm bố trí kinh phí tổ chức lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch theo quy định hiện hành. Chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện các công việc trước UBND TP theo thời hạn được ủy quyền; định kỳ 6 tháng báo cáo UBND TP kết quả thực hiện và các vấn đề đột xuất, phát sinh xin ý kiến chỉ đạo (gửi qua Sở Quy hoạch - Kiến trúc để tổng hợp, theo dõi).

TP cũng giao Sở QH - KT có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và theo dõi việc tổ chức lập Quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng Khu vực phía Đông Làng Văn hóa du lịch các Dân tộc Việt Nam, tỷ lệ 1/2000, đảm bảo tiến độ, nhiệm vụ công việc được UBND TP ủy quyền.

Các sở, ngành TP có liên quan có trách nhiệm phối hợp, kiểm tra hướng dẫn UBND thị xã Sơn Tây triển khai thực hiện các công việc theo quy định.

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần