DÒNG SỰ KIỆN. * HỘI NGHỊ VĂN HÓA TOÀN QUỐC * KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID

Xác định giá đất phục vụ bồi thường giải phóng mặt bằng tại Hà Nội

Doãn Thành
29-09-2021 21:21
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội mới có ban hành Văn bản số 3165/UBND-TH trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri TP về tiến độ xác định giá đất cụ thể làm cơ sở bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đảm bảo tiến độ của các dự án trên địa bàn.
Tin liên quan

Theo kiến nghị của cử tri, chính sách hỗ trợ đối với đất nông nghiệp trồng cây lâu năm trong cùng thửa với đất ở, nhà ở theo quy định Luật Đất đai 2013, Nghị định Chính phủ, Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND của UBND TP không quy định cụ thể khoản hỗ trợ. Như vậy, hộ gia đình khi có đất thu hồi rất thiệt thòi vì đơn giá bồi thường đất trồng cây lâu năm thấp, gây ảnh hưởng rất lớn đến quá trình triển khai thực hiện công tác GPMB.

Về vấn đề này, UBND TP đã chỉ đạo sở, ngành tham mưu nhiều giải pháp, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn. Cụ thể: Đẩy nhanh tiến độ xác giá đất cụ thể bồi thường đất phi nông nghiệp (chủ yếu là đất ở). Theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND của UBND TP, việc xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính bồi thường, hỗ trợ về đất được thực hiện sau khi có thông báo thu hồi đất từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định hiện hành (trước khi ban hành quyết định theo quy định của Luật Đất đai).

Mức hỗ trợ, bồi thường GPMB đối với từng loại đất đã được UBND TP Hà Nội quy định cụ thể.

Ngày 9/6/2020, UBND TP có Văn bản số 2290/UBND-KT, chấp thuận: Trường hợp quyết định phê duyệt giá đất làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quá 12 tháng kể từ khi ban hành nhưng UBND cấp huyện chưa ban hành quyết định, giao UBND cấp huyện tổ chức khảo sát kỹ, đánh giá biến động giá đất trên thị trường khu vực, nếu biến động thì đề xuất xác định lại giá đất làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định. Hiện nay, một số dự án quá 12 tháng, UBND quận, huyện đã tiến hành đánh giá biến động giá đất trên thị trường khu vực, đề xuất xác định lại giá đất (như dự án Vành đai 1).

Thực hiện quy định tại Điều 25 Luật Đất đai 2013 về hỗ trợ khác đối với người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất, thuộc thẩm quyền quyết định của UBND TP, căn cứ vào tình hình thực tế, UBND TP ban hành nhiều văn bản tháo gỡ, hỗ trợ khác (cao hơn chính sách GPMB chung theo Luật Đất đai) bảo đảm hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất người có đất thu hồi.

Đẩy nhanh tiến độ xác giá đất nông nghiệp: Ngày 25/12/2014 UBND TP ban hành Văn bản số 10114/UBND-TNMT, quy định: Trường hợp thu hồi đất nông nghiệp, nếu kết quả khảo sát giá đất tại khu vực phù hợp với giá đất quy định trong Bảng giá đất do UBND TP ban hành hoặc ở khu vực không có giao dịch mua bán, chuyển nhượng đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật thì cho phép UBND quận, huyện, thị xã áp dụng mức giá đất nông nghiệp UBND TP ban hành hàng năm làm căn cứ lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ mà không phải làm thủ tục xác định lại giá đất nông nghiệp theo quy trình, thủ tục hiện hành.

Như vậy, áp dụng mức giá đất nông nghiệp UBND TP ban hành có hiệu lực hàng năm nhân hệ số 1 làm căn cứ lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Ngày 8/11/2016, UBND TP ban hành Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tự lo tái định cư bằng tiền đối với trường hợp được bố trí nhà tái định cư, mức hỗ trợ là 6.800.000 đồng/m2.

Về bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Theo quy định tại Điều 75 Luật Đất đai năm 2013, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải đất thuê trả tiền hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của luật này mà chưa được bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND TP Hà Nội cũng xem xét chính sách hỗ trợ đất nông nghiệp trồng cây lâu năm trong cùng thửa đất ở, nhà ở. Trước đây theo quy định của Luật Đất đai 2003 và Nghị định hướng dẫn thi hành, UBND TP quyết định mức hỗ trợ (Điều 13 Quyết định số 108/2009/QĐ-UBND), cụ thể: Đất nông nghiệp vườn ao cùng thửa đất có nhà ở không được công nhận là đất ở, hỗ trợ theo đơn giá đất ở 70% (đối với trường hợp sử dụng trước 15/10/1993), 40% (đối với trường hợp sử dụng từ 15/10/1993 đến trước 1/7/2004).

Đất nông nghiệp thuộc địa giới hành chính phường, hỗ trợ 30% đơn giá đất ở trung bình tại khu vực. Tuy nhiên, Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, đất này chỉ được bồi thường bằng giá đất nông nghiệp; Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm ở mức tối đa (quy định tại Nghị định số 47/2014/NĐ-CP) là 5 lần giá đất nông nghiệp.