Hà Nội xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại trong việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 171/KH-UBND về việc khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP.

Theo đó, việc xây dựng kế hoạch nhằm mục đích đề xuất được một số giải pháp kịp thời nhằm giải quyết, tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc trong thực tế triển khai cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP, nhằm bảo đảm an toàn, tính mạng và tài sản, tái định cư, ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ phục vụ tái định cư, xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đồng bộ kết nối với các khu chức năng đô thị hiện hữu, phát huy tối đa nguồn lực đất đai đô thị, nhằm làm thay đổi cơ bản nâng cao chất lượng đô thị, chất lượng cuộc sống, nâng cao giá trị kiến trúc cảnh quan, hướng tới đô thị xanh, văn minh hiện đại, bền vững.
Vai trò của Nhà nước là chủ đạo trong việc quản lý, chỉ đạo thực hiện; tăng cường sự thống nhất ủng hộ, đồng thuận của nhân dân, các tổ chức kinh tế - xã hội cùng phối hợp quyết liệt thực hiện.
Đồng thời, xây dụng quy trình, phương pháp, giải pháp và chính sách hiệu quả, đồng bộ cơ chế chính sách pháp luật về nhà ở, quy hoạch, đầu tư, xây dưng, đất đai và pháp luật hiện hành có liên quan, làm cơ sở pháp lý, công cụ thực hiện, đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, tái định cư, chỉnh trang, tái thiết đô thị, góp phần phát triển đô thị và kinh tế đô thị toàn TP giai đoạn tới.
 Khu tập thể số 11 Vọng Đức, quận Hoàn Kiếm là một trong những khu tập thể xuống cấp nặng nề cần nhanh chóng được cải tạo, xây dựng lại.
Về các nhiệm vụ, giải pháp được TP đưa ra trong thời gian tới là kiện toàn, phân công thành viên Ban Chỉ đạo cải tạo chung cư cũ trên địa bàn; ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải tạo chung cư cũ.
Cùng đó, triển khai thực hiện Nghị định số 69/2001/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư và phối hợp với Bộ Xây dựng trong các công tác có liên quan. Hoàn chỉnh Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP.
Đến nay, Đề án đang tiếp tục được hoàn thiện tổng hợp đồng bộ các nội dung quy định của Nghị định số 69/2021/NĐ-CP  để trình cấp thẩm quyền xem xét, thông qua chủ trương và được UBND TP phê duyệt.
Sau khi Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP hoàn chỉnh, được phê duyệt, UBND TP, Ban Chỉ đạo cải tạo chung cư cũ trên địa bàn TP tiếp tục chỉ đạo, ban hành các kế hoạch, giải pháp, nhiệm vụ, đồng bộ với Nghị định số 69/2021 /NĐ-CP.
Cụ thể: Xây dựng và ban hành kế hoạch và thực hiện tổng kiểm tra, rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các chung cư cũ theo các đối tượng, phân loại quy định của Nghị định số 69/2021/NĐ-CP; Xây dựng và ban hành kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ giai đoạn 2021-2025 đối với các chung cư cũ đã có kết quả kiểm định để triển khai thực hiện quy trình tổ chức lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, dự án đầu tư;
Xây dựng và ban hành kế hoạch, bố trí nguồn vốn ngân sách lập các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, tổng mặt bằng, đề án nghiên cứu quy gom tái định cư tại chỗ trên địa bàn phường, quận. Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư (quy định 3 hình thức lựa chọn) gồm: Các chủ sở hữu thống nhất lựa chọn, đấu thầu lựa chọn và Nhà nước thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách (Điều 113 Luật Nhà ở). Quy định và tổ chức triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và bồi thường, hỗ trợ tái định cư;
Tạo lập quỹ nhà tạm cư, sử dụng quỹ nhà tái định cư có sẵn, đầu tư xây dụng nhà tạm cư, nhà tái định cư (phục vụ tạm cư) mới bằng vốn ngân sách, nhà ở thương mại, sử dụng quỹ nhà ở xã hội kết hợp, rà soát quỹ đất trống trong các khu chung cư cũ có khả năng giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng tạo lập quỹ nhà tạm cư tại chỗ; Thực hiện các chính sách về ưu đãi đầu tư (tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền chuyển mục đích sừ dụng đất; áp dụng thuế suất, thuế thu nhập doanh nghiệp; lệ phí trước bạ đối với diện tích nhà ở phục vụ tái định cư tại chỗ cho các hộ dân)…
UBND TP cũng phân công nhiệm vụ các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và thúc đẩy giai đoạn 2021 - 2025.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần