Hà Tĩnh: GRDP 6 tháng đầu năm tăng 6,38%

Hồ Văn
Chia sẻ

Kinhtedothi - Theo số liệu công bố của Cục Thống kê, GRDP 6 tháng đầu năm của tỉnh Hà Tĩnh tăng 6,38%.

 GRDP 6 tháng đầu năm của tỉnh Hà Tĩnh tăng 6,38%. Ảnh minh họa
Cụ thể, theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh, 6 tháng đầu năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn diễn ra trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhất là đại dịch Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát, dịch viêm da nổi cục trên trâu, bò, dịch tả lợn châu phi đã gây thiệt hại không nhỏ đến sản lượng, doanh thu của doanh nghiệp, người nông dân. Tuy vậy, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả khả quan, tích cực.
Tổng giá trị sản phẩm trong tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 23.435 tỷ đồng, tăng 6,38% so với cùng kỳ năm 2020. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,13% (0,33 điểm phần trăm); khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 7,74% (3,14 điểm phần trăm). Công nghiệp tiếp tục đóng vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế Hà Tĩnh với mức tăng 12,96%; khu vực thương mại - dịch vụ tăng 6,41% (2,22 điểm phần trăm); thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,32% (0,69 điểm phần trăm).
Cơ cấu kinh tế 6 tháng đầu năm 2021 chuyển biến tích cực, theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 17,36%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 37,85%; khu vực thương mại, dịch vụ chiếm 35,42% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9,37%.
Tính đến 10/6, toàn tỉnh có 508 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 3.622,13 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 4.299 lao động (tăng 27,32% về số doanh nghiệp, tăng 54,70% về vốn đăng ký, tăng 49,89% về số lao động so với cùng kỳ năm trước). Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 7,13 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2020 là 6,97 tỷ đồng). Tỷ lệ hồ sơ đăng ký qua mạng tăng cao, chiếm gần 60% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
Đồng thời, ước tính 6 tháng đầu năm, số người được giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động trên địa bàn Hà Tĩnh là 10.228 người, tăng 2,31% so cùng kỳ năm 2020. Công tác đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời và hiệu quả.