Hà Tĩnh: Thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến tốc độ tăng trưởng GDRP năm 2020

Hồ Văn
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 29/12, Cục Thống kê Hà Tĩnh tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2020.

Theo số liệu được Cục trưởng Cục Thống kê Hà Tĩnh Nguyễn Việt Hùng công bố, năm 2020 tình hình kinh tế - xã hội diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát, thời tiết mưa lũ bất thường đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển chung của địa phương.
 Tốc độ tăng trưởng GDRP năm 2020 của Hà Tĩnh ước tính chỉ tăng 0,53% so với năm 2019
Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GDRP năm 2020 của tỉnh ước tính chỉ tăng 0,53% so với năm 2019, chưa đạt so với kế hoạch đề ra (10,5 - 11%). Cơ cấu kinh tế năm 2020: Khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 15,81%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 41,95%; khu vực dịch vụ chiếm 33,75%; khu vực thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,49%.
Tổng thu ngân sách trên địa bàn (tính đến ngày 15/12/2020) đạt 10.126 tỷ đồng (bằng 80% so với cùng kỳ năm 2019). Trong đó, thu nội địa chiếm 69,81%; thu cân đối hoạt động xuất nhập khẩu chiếm 20,66% và nguồn thu khác chiếm 9,53%.
Tính đến 20/12/2020 toàn tỉnh thành lập mới 943 doanh nghiệp và 38 hợp tác xã, với tổng số vốn đăng ký đạt 7.393 tỷ đồng (giảm 39,02% so với cùng kỳ năm 2019); bình quân doanh nghiệp đăng ký vốn đạt 7,84 tỷ đồng/doanh nghiệp. Bên cạnh số lượng doanh nghiệp thành lập mới, trên địa bàn cũng đã có 401 doanh nghiệp giải thể và tạm ngừng kinh doanh.
Tổng vốn đầu tư thực hiện năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh dự ước đạt 26.075,4 tỷ đồng (bằng 100,5% so với năm 2019). Trong đó, vốn nhà nước trên địa bàn ước đạt 7.867,4 tỷ đồng; vốn ngoài nhà nước ước đạt 14.664,7 tỷ đồng; vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài ước đạt 3.543,3 tỷ đồng.
Mặc dù nguồn vốn nhà nước trên địa bàn có tăng mạnh trên (32,72%) so với cùng kỳ, song do cơ cấu nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn, và nguồn vốn này tiếp tục giảm trong năm 2020 nên ảnh hưởng rất lớn đến việc tăng tổng vốn đầu tư toàn xã hội.
Tốc độ tăng GRDP bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 4,42%/năm. Trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 1,53%/năm; khu vực công nghiệp xây dựng đạt 8,8%/năm; khu vực dịch vụ đạt 3,46%/năm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt -3,91%/năm.
Dân số trung bình năm 2020 ước tính 1.296.622 người, tăng 0,49% so với năm 2019. Trong đó, dân số thành thị 287.766 người (chiếm 22,19%); dân số nông thôn 1.008.856 người (chiếm 77,81%). Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên năm 2020 ước khoảng 715.476 người, chiếm 55,18% dân số toàn tỉnh.
Đời sống dân cư Hà Tĩnh năm 2020 vẫn giữ vững ổn định so với cùng kỳ năm trước. Tính đến 15/12/2020 Hà Tĩnh đã thực hiện chi trả tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ cho 177.349 đối tượng với kinh phí 238,43 tỷ đồng. Tỷ lệ giảm nghèo Hà Tĩnh đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, đến nay tỷ lệ hộ nghèo là 3,51% (gồm 13.412 hộ, với 26.990 khẩu).
Về tình hình dịch bệnh, cộng dồn tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 là 4 người, tất cả các ca trên đã điều trị khỏi. Tính đến ngày 15/12/2020 cộng dồn cách ly tập trung toàn tỉnh là 15.261 người; cộng dồn cách ly và theo dõi tại nhà là 19.739 người.
Năm 2020, trên địa bàn Hà Tĩnh đã xảy ra 11 đợt thiên tai, tổng thiệt hại ước tính là 5.456,07 tỷ đồng. Sau khi xảy ra thiên tai, các địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ tổ chức khắc phục kịp thời thiệt hại, đồng thời kêu gọi hỗ trợ 4.079 tấn gạo cùng hàng ngàn suất quà có trị giá 246 tỷ đồng để đảm bảo cuộc sống và sinh hoạt cho người dân.
Tại họp báo, đã có nhiều ý kiến nêu ra để thảo luận và nhận diện về các nhân tố, lĩnh vực đã tác động trực tiếp đến tốc độ tăng trưởng chung của địa phương.