Hậu Giang rút ngắn thời gian chấp thuận chủ trương đầu tư

Giang Lam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 29/4, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang có ý kiến chỉ đạo về việc rút ngắn thời gian thẩm định, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh này.

Theo đó, nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục về đầu tư, góp phần nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc rút ngắn thời gian thẩm định, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

Hậu Giang rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục về đầu tư. Ảnh: G.Lam
Hậu Giang rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục về đầu tư. Ảnh: G.Lam

Định kỳ vào ngày thứ Năm hàng tuần, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Ban Quản lý các khu công nghiệp (QLCKCN) tỉnh chịu trách nhiệm tổng hợp các hồ sơ đề xuất dự án đầu tư của nhà đầu tư (thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh), gửi về Văn phòng UBND tỉnh để bố trí lịch họp Ban chỉ đạo Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh (trong đó, thành phần dự họp chỉ mời các thành viên có liên quan đến những dự án được thẩm định).

Vào ngày thứ Ba (tuần tiếp theo), Sở KH&ĐT, Ban QLCKCN tỉnh chịu trách nhiệm báo cáo thẩm định nội dung đề xuất dự án của nhà đầu tư gửi về Văn phòng UBND tỉnh để phục vụ cuộc họp Ban chỉ đạo Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh.

Trên cơ sở kết quả cuộc họp Ban chỉ đạo Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh, Sở KH&ĐT, Ban QLCKCN tỉnh căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đảm bảo đủ điều kiện theo quy định (đối với các dự án không đủ điều kiện chấp thuận chủ trương đầu tư, Sở KH&ĐT, Ban QLCKCN tỉnh có văn bản phúc đáp cho nhà đầu tư theo quy định). Đồng thời, Văn phòng UBND tỉnh sẽ dự thảo biên bản cuộc họp tập thể Thường trực UBND tỉnh.

Trong thời gian 2 ngày làm việc kể từ ngày họp Ban chỉ đạo Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh, Sở KH&ĐT, Ban QLCKCN tỉnh báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp trình Thường trực UBND tỉnh theo lĩnh vực phụ trách ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trong thời gian tối đa 5 ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang giao Sở KH&ĐT, Ban QLCKCN tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh cùng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần