HDBank phát hành 5.400 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Từ ngày 24/3, Ngân hàng Phát triển Nhà Tp.HCM (HDBank) phát hành chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn đợt 1/2011 bằng VND và USD dành cho các tổ chức kinh tế và tổ chức tín dụng.

KTĐT - Từ ngày 24/3, Ngân hàng Phát triển Nhà Tp.HCM (HDBank) phát hành chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn đợt 1/2011 bằng VND và USD dành cho các tổ chức kinh tế và tổ chức tín dụng.

Mệnh giá tối thiểu của chứng chỉ này là 5 triệu đồng và 100 USD.

Chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn đợt 1/2011 của HDBank là hình thức tiền gửi ghi danh với các kỳ hạn từ 1, 2, 3, 6, 9 tháng và 364 ngày. Phương thức trả lãi và vốn gốc linh hoạt. Thời gian phát hành dự kiến từ 24/3 đến 23/5/2011. Trong đó, tổng mệnh giá phát hành là 5.000 tỷ đồng và 20 triệu USD.

Đặc điểm của chứng chỉ là cơ chế cho phép khách hàng được rút vốn trước thời hạn tại bất cứ điểm giao dịch nào trực thuộc hệ thống HDBank. Bên cạnh đó, trong trường hợp khách hàng không lãnh gốc và lãi vào ngày đến hạn, tiền lãi được nhập vào vốn gốc và được HDBank chuyển sang tiền gửi có kỳ hạn lĩnh lãi cuối kỳ.

Chứng chỉ tiền gửi cũng cho phép khách hàng chuyển nhượng, thừa kế, cho, tặng, biếu người khác; hoặc ký quỹ, cầm cố vay vốn, chiết khấu như một tài sản thế chấp tại ngân hàng.