HĐND Hoàng Mai nâng cao vai trò hoạt động của cơ quan dân cử

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 18/3, tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức và hoạt động nhiệm kỳ 2011-2016, Thường trực HĐND quận Hoàng Mai cho biết, nhiệm kỳ qua, HĐND quận đã tổ chức 15 kỳ họp, trong đó có 10 kỳ họp thường kỳ và 5 kỳ họp bất thường để kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND.

Đáng lưu ý, trước mỗi kỳ họp 40 ngày, Thường trực HĐND tổ chức họp với UBND, UB MTTQ để thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp và phân công chuẩn bị xây dựng các báo cáo, tờ trình kỳ họp. Điểm mới trong các kỳ họp HĐND quận Hoàng Mai là các tài liệu đều được gửi trước để các đại biểu nghiên cứu, tại kỳ họp chỉ trình bày báo cáo tóm tắt, ngắn gọn để dành nhiều thời gian cho các đại biểu trao đổi, thảo luận và chất vấn tại hội trường. 

Do vậy chất lượng các kỳ họp được nâng lên, có nhiều ý kiến góp ý vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 5 năm qua, HĐND quận đã ban hành 21 nghị quyết thường kỳ, 3 nghị quyết chuyên đề và 14 nghị quyết về nhân sự. 
Quá trình xây dựng nghị quyết có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND, các ban của HĐND với UBND, các phòng, ban chức năng của quận và thông qua ý kiến phản biện của MTTQ, qua khảo sát thực tế và tiếp xúc cử tri... nên các nghị quyết sau khi được ban hành đều có tính thực tiễn, khả thi cao và được Nhân dân đồng tình ủng hộ.

Cùng với đó, chất lượng công tác giám sát của HĐND, các ban HĐND và các đại biểu HĐND được chú trọng và nâng cao. Nhiệm kỳ qua, Thường trực HĐND, các ban HĐND đã thực hiện 77 cuộc giám sát, qua đó đã kịp thời phát hiện và đôn đốc xử lý nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế, chỉ rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, người đứng đầu trong triển khai nhiệm vụ. 

Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được thực hiện theo đúng quy định, tại mỗi buổi tiếp xúc thường có từ 150-200 cử tri là các hộ dân tham dự, hạn chế “cử tri đại diện”, các kiến nghị của cử tri đều được HĐND tiếp thu và đôn đốc giải quyết.

Phát huy những kết quả trên, trong nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND quận Hoàng Mai sẽ tập trung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III thành các nghị quyết của HĐND để triển khai thực hiện; chuẩn bị chu đáo, thực hiện tốt cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; chủ trì, phối hợp, tổ chức tốt kỳ họp thứ nhất của HĐND quận khóa III để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND, các ban HĐND và Hội thẩm nhân theo đúng quy định...

Tại kỳ họp, quận Hoàng Mai đã khen thưởng 8 tập thể, 49 cá nhân có đóng góp xuất sắc vào hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2011-2016.