HĐND quận Cầu Giấy sẽ giám sát chặt công tác quản lý đất đai

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Đây là khẳng định của Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến trong cuộc trao đổi nhanh với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị liên quan đến công tác quản lý và thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn quận.

Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến nhấn mạnh, công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là công cụ quan trọng trong quản lý Nhà nước về đất đai. Thời gian qua, công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn quận đã được UBND quận, các cấp, ngành tập trung chỉ đạo thực hiện.

Từ đó đã nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng nguồn lực từ đất, tạo hành lang pháp lý trong xây dựng và thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

Hội Đồng Nhân dân quận Cầu Giấy sẽ giám sát chặt công tác quản lý đất đai. Ảnh minh họa.
Hội Đồng Nhân dân quận Cầu Giấy sẽ giám sát chặt công tác quản lý đất đai.
Ảnh minh họa.

Trong đó, kế hoạch sử dụng đất bước đầu đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển KT - XH, quy hoạch ngành, lĩnh vực của quận; việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất... cơ bản theo đúng quy định.

Công tác quản lý quy hoạch, quản lý hiện trạng được tăng cường; công tác thanh tra, kiểm tra quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân được các cấp, ngành, UBND các phường quan tâm thực hiện, đã chấn chỉnh kịp thời một số vi phạm trong quản lý, sử dụng đất.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến cũng chỉ ra một số những khó khăn, bất cập, tồn tại, hạn chế như: Những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, từ sự phát triển “quá nóng” của thị trường bất động sản, hiện tượng đầu cơ đất, tăng giá đột biến... đã tạo nên những áp lực không nhỏ trong công tác GPMB, bố trí tái định cư, giải quyết đất ở cho người thật sự có nhu cầu cũng như các vấn đề về môi trường, dân sinh.

Bảng giá đất trên địa bàn TP có sự chênh lệch giữa giá đền bù, hỗ trợ và giá thị trường làm ảnh hưởng đến công tác GPMB, tiến độ thực hiện các dự án. Việc công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa sâu rộng, hiệu quả chưa cao. Việc thu hút đầu tư, phát triển KT-XH còn khó khăn, một số nhà đầu tư chậm thực hiện các dự án đã được phê duyệt...

Để khắc phục những tồn tại trên, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến nhấn mạnh, trong thời gian tới HĐND quận Cầu Giấy sẽ tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn quận, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực đất đai;

Tăng cường đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, bồi dưỡng tập huấn cho cán bộ làm công tác địa chính; nâng cao chất lượng của việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm, rà soát đề xuất đưa vào danh mục thu hồi đất hàng năm đảm bảo đúng quy định, đảm bảo tính khả thi; làm tốt công tác kiểm kê, thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm…

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư công đảm bảo hiệu quả đầu tư và tài nguyên đất; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tiến độ GPMB; đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện các dự án ngoài ngân sách đảm bảo tiến độ; xây dựng lộ trình, biện pháp, giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ…;

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đất đai; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; tuyên truyền, vận động Nhân dân trong công tác GPMB, thực hiện đền bù, hỗ trợ cho người dân theo đúng quy định.