HĐND TP Hà Nội tiếp tục đổi mới, góp sức vào thành công chung của TP

Vũ Minh - Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 30/1, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đã chủ trì Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND các cấp TP Hà Nội năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Dự hội nghị có Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu; Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà… và lãnh đạo HĐND các quận, huyện, thị xã; các đại biểu HĐND TP.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị.
Nhiều điểm mới trong điều hành

Theo đánh giá của Thường trực HĐND TP, năm 2017, hoạt động của HĐND các cấp tiếp tục có nhiều đổi mới trong điều hành, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động, đã phân công rõ trách nhiệm của từng bộ phận, đề cao trách nhiệm cá nhân, nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đối với lĩnh vực được phân công phụ trách. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết đánh giá, khen thưởng, rút kinh nghiệm kịp thời. HĐND các cấp vào cuộc một cách tích cực, chủ động, ban hành nhiều cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn vướng mắc và giải quyết các vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và tình hình dân sinh bức xúc, góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017.
Trong năm qua, HĐND TP và cấp quận, huyện đã tổ chức 73 kỳ họp, ban hành 478 Nghị quyết, trong đó có nhiều Nghị quyết thiết thực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Cả hai cấp đã tổ chức 8 phiên giải trình, hơn 600 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề và thường xuyên, chú trọng giám sát các vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn, tình hình phát triển kinh tế - xã hội...
Hoạt động chất vấn tại hai kỳ họp HĐND TP được tập trung chủ yếu vào tái chất vấn, làm rõ các kết quả giải quyết các kiến nghị chất vấn tại các kỳ họp trước, các kết luận giám sát của Thường trực, các Ban HĐND TP và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Theo Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà, các phiên chất vấn có sự tham gia của nhiều đại biểu ở các lĩnh vực công tác, tạo nên không khí mới, sôi nổi, sát thực tiễn và rất hiệu quả; số đại biểu không chuyên trách nêu câu hỏi chất vấn, tranh luận chiếm tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay. Thống kê cho thấy, trên 50% đại biểu tham gia chất vấn tại kỳ họp HĐND TP không phải là đại biểu chuyên trách, đây là một điểm rất mới ngày càng được phát huy. Về đối tượng trả lời chất vấn, bên cạnh lãnh đạo UBND, Ủy viên UBND TP, đã có thêm Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tham gia trả lời, các ý kiến trả lời đều nêu rõ hơn về nguyên nhân, trách nhiệm, lộ trình giải quyết. Những thông tin được đưa ra rất thẳng thắn, không né tránh; trên cơ sở đó, lãnh đạo TP đã tiếp thu, khẳng định giải pháp khắc phục; qua đó đã có kết quả bước đầu, cho thấy rõ tính hiệu quả và một cách làm đúng hướng.

Hoạt động chất vấn của HĐND cấp huyện, cấp xã đã được chú trọng đẩy mạnh hơn; nhiều đơn vị giành thời gian ít nhất 1/2 ngày ở cấp huyện và thời gian tương xứng ở cấp xã cho chất vấn và trả lời chất vấn cùng phát biểu giải trình của Chủ tịch UBND cùng cấp với kỳ họp.
Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà phát biểu.
Giám sát đến cùng

Trong năm 2017, HĐND các cấp của TP tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giám sát theo hướng giám sát có trọng tâm, trọng điểm, giám sát đến cùng, giám sát sâu ở cơ sở. Điểm nổi bật là HĐND TP đã ban hành kế hoạch giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND, trong đó ấn định rõ lộ trình, không trùng lặp, chồng chéo về nội dung, đối tượng, địa điểm, thời gian giám sát. Sau mỗi cuộc giám sát, các báo cáo giám sát đều được gửi Thành ủy, thông báo đến UBND TP và các cơ quan liên quan; công bố công khai trên báo chí và Trang TTĐT của HĐND TP để nhân dân biết và tham gia giám sát... Việc theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện kết luận sau giám sát, khảo sát được chú trọng, 59% kiến nghị của HĐND đã được UBND TP triển khai có kết quả và hiện hơn 40% kiến nghị đang được triển khai ở các cấp.

Cùng với đó, HĐND TP và các cấp cũng tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp của đại biểu HĐND, tăng cường hoạt động tiếp xúc cử tri chuyên đề. Đôn đốc cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhanh, đúng quy định và thông báo kết quả tới cử tri. Mở rộng các kênh tiếp nhận, đối thoại, trao đổi, giám sát giữa HĐND với cử tri và các cơ quan, đơn vị…

Năm 2018 là năm bản lề của Kế hoạch 5 năm 2016 - 2021; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội; triển khai thực hiện Đề án chính quyền đô thị... TP đã xác định chủ đề của năm là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”, Thường trực HĐND cũng nhấn mạnh đến một số vấn đề để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả của HĐND các cấp
Toàn cảnh hội nghị
Trong đó, xây dựng ban hành Chương trình, kế hoạch công tác cả năm với các đầu việc cụ thể và phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian thực hiện tới toàn thể HĐND các cấp trên địa bàn TP đảm bảo tránh chồng chéo, trùng lặp, tạo điều kiện cho Thường trực, các Ban HĐND hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Chủ động thực hiện sớm công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND các cấp. Nêu cao vai trò và chất lượng báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND; khơi dậy, phát huy sự vào cuộc, trí tuệ của toàn thể các vị đại biểu HĐND trong đóng góp vào các nội dung kỳ họp. Chủ động chuẩn bị các bước lấy tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu đảm bảo dân chủ, chất lượng, hiệu quả, đúng quy định… Đổi mới một các toàn diện, thực chất hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, phiên giải trình của Thường trực HĐND đảm bảo thực sự dân chủ, xây dựng, đi đến tận cùng của vấn đề. Đảm bảo hoạt động chất vấn hướng đến mục tiêu xây dựng, làm cho các cơ quan trong bộ máy nhà nước thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của mình, bảo đảm sự minh bạch và chế độ trách nhiệm thực thi công vụ; thể hiện quyền lực của cơ quan dân cử và trách nhiệm của các đại biểu dân cử với cử tri.

Cùng với đó, duy trì hiệu quả hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực, các Ban, đặc biệt là nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của các Tổ đại biểu HĐND có trọng tâm, trọng điểm, giám sát đến cùng, giám sát sâu ở cơ sở và chú trọng theo dõi, tổng hợp việc thực hiện kết luận sau giám sát, khảo sát…