HĐND xác nhận kết quả bầu ông Trần Sỹ Thanh giữ chức Chủ tịch UBND TP

Thuỷ Tiên
Chia sẻ

Kinhtedothi – Chiều 22/7, HĐND TP Hà Nội ban hành Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

100% đại biểu HĐND TP Hà Nội có mặt đã bỏ phiếu tán thành bầu Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ Trần Sỹ Thanh làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026
100% đại biểu HĐND TP Hà Nội có mặt đã bỏ phiếu tán thành bầu Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ Trần Sỹ Thanh làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026

Theo đó, HĐND TP xác nhận kết quả bầu ông Trần Sỹ  Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Giao Thường trực HĐND TP hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Trần Sỹ Thanh theo quy định của pháp luật.

Trước đó, HĐND TP Hà Nội khóa XVI tổ chức Kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Với 100% đại biểu HĐND TP Hà Nội có mặt tán thành, ông Trần Sỹ Thanh đã được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026