Hết năm 2017, 35% trường đại học sư phạm được kiểm định

Thủy Trúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mục tiêu này được Bộ GD&ĐT đưa ra trong Kế hoạch Triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục đại học (ĐH), trường cao đẳng (CĐ) sư phạm và trung cấp sư phạm năm 2017, vừa được ban hành ngày 27/2.

Theo đó, đến hết ngày 31/12/2018 có 50% số trường ĐH và 30% trường CĐ Sư phạm được kiểm định. Đến hết năm 2020 tất cả các trường ĐH và trường CĐ sư phạm, trung cấp sư phạm đủ điều kiện được kiểm định và công bố công khai các kết quả kiểm định.
Trường ĐH Ngoại thương họp về công tác kiểm định chất lượng.
Bộ GD&ĐT đưa ra 5 nhiệm vụ và giải pháp lớn để thực hiện nhằm đạt các chỉ tiêu trên, trong đó, đẩy mạnh hoạt động và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Đối với các cơ sở giáo dục ĐH đang thực hiện đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường ĐH hiện hành thì tiếp tục thực hiện quy trình kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) theo quy định hiện hành trong giai đoạn chuyển tiếp. Cụ thể, việc tự đánh giá và đăng ký đánh giá ngoài với tổ chức KĐCLGD thực hiện cho đến hết ngày 30/6/2017. Các cơ sở này được thực hiện đánh giá ngoài cho đến hết ngày 31/12/2017. Việc thẩm định kết quả đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng được thực hiện cho đến ngày 30/6/2018.
Các trường đạt tiêu chuẩn chất lượng được bảo lưu đến hết thời gian 5 năm. Trong thời gian này, Bộ GD&ĐT khuyến khích các trường đăng ký đánh giá thêm theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục ĐH mới.
Đối với các cơ sở giáo dục ĐH chưa hoàn thành tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn hiện hành, chưa đăng ký đánh giá ngoài trước ngày 30/6/2017, sẽ triển khai tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn mới. Bộ GD&ĐT cũng khuyến khích các trường đăng ký đánh giá với các tổ chức quốc tế, khu vực có uy tín.
Các trường CĐ sư phạm, trung cấp sư phạm tiếp tục thực hiện đánh giá ngoài theo quy trình, chu kỳ tại Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT và các bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường CĐ, trường trung cấp chuyên nghiệp hiện hành. Đồng thời, tham gia các hoạt động đánh giá thuộc Chương trình phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.