Hiệu quả của hợp tác xã kiểu mới

Nguyễn Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 8/8, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội thảo góp ý Dự thảo báo cáo sơ kết triển khai thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012.

Sau gần 5 năm thi hành Luật HTX kiểu mới năm 2012, hoạt động của HTX trên cả nước đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đến nay toàn quốc có 19.569 HTX (tăng 3,07% so với năm 2013), thu hút 6,2 triệu thành viên tham gia.
Toàn cảnh Hội thảo.
Trong số đó có 13.094 HTX đã chuyển đổi và đăng ký lại theo Luật HTX 2012 (đạt tỷ lệ 83,9%). Hoạt động của các HTX đã đi vào thực chất hơn, số HTX mới thành lập hoạt động tương đối đúng Luật và hiệu quả. Hiệu quả hoạt động kinh doanh tăng lên so với thời điểm 2013. Doanh thu bình quân của HTX năm 2016 đạt 3.017 triệu đồng/HTX (tăng 19,8% so với năm 2013). Doanh thu bình quân của HTX với các thành viên cũng tăng từ 1.573,8 triệu đồng năm 2013 lên thành 1.929 triệu đồng năm 2016 (tăng 22,6%).
Luật HTX năm 2012 ra đời và có hiệu lực đã tạo hành lang pháp lý cho các HTX hoạt động đúng bản chất, phát triển bền vững. Trong HTX các thành viên vừa là chủ vừa là khách hàng cùng hoạt động, cùng chịu trách nhiệm về hoạt động của mình. Mặc dù khó khăn, đầu tư của Nhà nước cho khu vực này còn thấp nhưng khu vực kinh tế tập thể đã từng bước tự củng cố đổi mới. Thông qua việc sắp xếp, tổ chức lại các HTX đã rà soát thành viên, lao động và tổ chức hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả, hướng tới mục đích chung là nâng cao thu nhập cho thành viên, người lao động. Bước đầu chứng tỏ tính ưu việt và hiệu quả của Luật HTX năm 2012 so với Luật HTX năm 2003. Sau khi chuyển đổi, tổ chức lại hoạt động, một số HTX đã phát triển khá tốt, đa dạng phong phú về ngành nghề, quy mô và trình độ, đặc biệt là trong cung cấp dịch vụ nông nghiệp, du lịch, thương mại, giao thông vận tải, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, xóa đói giảm nghèo trong nông thôn. Về kinh tế, các HTX bước đầu hỗ trợ phát triển kinh tế thành viên thông qua việc đáp ứng nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ với chất lượng ngày càng tăng giúp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất và mở rộng quy mô hoạt động của kinh tế thành viên. Ngoài ra HTX còn đóng góp to lớn trong việc tạo việc làm, tăng thu nhập và ổn định đời sống cho Nhân dân, nhất là vùng nông thôn và miền núi.
Tại buổi Hội thảo, đại diện một số HTX đã tham luận về những khó khăn trong việc vận hành, phát triển HTX hiện nay như: Nguồn vốn, trình độ quản lý, thị trường, mặt bằng sản xuất… Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước và các Bộ ngành trong thời gian tới, tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX phát triển.