Hình ảnh Thượng nghị sĩ John McCain với các nhà lãnh đạo Việt Nam

Theo TTXVN
Chia sẻ Zalo

Thượng Nghị sĩ Mỹ John McCain tích cực tham gia chính trường, trở thành một trong những người đi đầu vận động bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thượng nghị sĩ John McCain chiều 8/8/2014, tại Trụ sở Trung ương Đảng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thượng nghị sĩ John McCain chiều 8/8/2014, tại Hà Nội. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh tiếp Thượng nghị sĩ John McCain ngày 13/11/1996, tại Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Khang/ TTXVN)
Tổng Bí thư Đỗ Mười tiếp Thượng nghị sĩ John McCain ngày 13/11/1996, tại Hà Nội. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)